กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้49
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3234
mod_vvisit_counterเดือนนี้4755
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600759

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กรมชลฯจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
กรมชลฯจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

1km21km5

1km31km4

 

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายขวัฒน์ ขมังลาถ ปลัดอาวุโสอำเภอสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายนิพนธ์ กิจโกศล ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 9 เป็นผู้แทนกรมชลประทาน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ในการนี้ผู้แทนจากกรมชลประทานร่วมกับตอนบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด และบริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด) ได้นำเสนอสรุปผลการศึกษาความเหมาะสม ลักษณะโครงการด้านวิศวกรรม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงผลการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

สืบเนื่องจากสภาพปัญหาในพื้นที่อำเภอสอยดอย จังหวัดจันทบุรี ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่หรือกลาง ทำให้ในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ และในช่วงฤดูแล้งทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงมอบหมายให้กรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ เร่งรัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ โดยการจัดทำรายงานเบื้องต้น จากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน พบว่า เหมาะสมในการก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง แต่เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวซ้อนทับป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสอยดาว (RF.13) จำนวน 284 ไร่ และได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) ตลอดจนศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสอยดาว ในเขตอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) โดยได้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ไปแล้วในปี พ.ศ.2552 โดยในเวลาต่อมาในปี พ.ศ.2561 โครงการชลประทานจันทบุรี ได้เร่งรัดดำเนินการให้บริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อประกอบการขอเพิกถอนพื้นที่และขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างต่อไป ซึ่งในวันนี้มีชาวบ้านและหน่วยงานราชการระดับต่างๆในพื้นที่อำเภอสอยดาว ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก และมีความยินดีให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง ผลักดันให้เกิดโครงการได้โดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภค-บริโภคและเกษตรของราษฎรในเขตพื้นที่ และเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด สามารถเป็นแหล่งน้ำสำรองที่มีความจุขนาด 5.09 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรให้พื้นที่รับประโยชน์ 4,800 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน 2 ตำบล คือ หมู่ 5 บ้านปะตงล่าง หมู่ 7 บ้านมหาเจรีย หมู่ 8 บ้านมหาเจรียล่าง หมู่ 11 บ้านดอยสมบูรณ์ ตำบล ทรายขาว และ หมู่ 1 บ้านปะตง หมู่ 5 บ้านท่าใหม่ หมู่ 8 บ้านพัฒนาร่วมใจ หมู่ 9 บ้านใหม่สันติสุข ตำบล ปะตง และ 5 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว และเป็นแหล่งอนุรักษ์และเพาะพันธุ์น้ำจืดในพื้นที่โครงการ ตลอดจนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ใกล้เคียงโครงการได้