กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้174
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2212
mod_vvisit_counterเดือนนี้8245
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604249

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย
องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย

1ag31ag5

1ag41ag1

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.15 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตพื้นที่จังหวัดเลย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานบรรยายสรุปโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการฯ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการชลประทานลุ่มแม่น้ำเลย โดยพิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บน้ำน้ำเลย (บ้านหัวกะโปะ) เขื่อนเก็บกักน้ำน้ำทบ (บ้านโพนงาม) และเขื่อนเก็บกักน้ำน้ำลาย (บ้านภูบ่อบิด) เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในลุ่มน้ำเลยทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพิจารณาสร้างฝายน้ำหรือเขื่อนทดน้ำตามความเหมาะสมในลำน้ำเลยตอนล่าง เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกผืนใหญ่สองฝั่งแม่น้ำเลย ในเขตอำเภอเชียงคานโดยระบายน้ำจากเขื่อนเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำเลยตอนบน มาเสริมปริมาณน้ำธรรมชาติที่ฝายทดน้ำหรือเขื่อนทดน้ำตอนล่าง

ซึ่งจังหวัดเลย มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 3,890 ตร.กม. มีแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเหือง แม่น้ำพอง และแม่น้ำเลย ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 1,153 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี แต่มีแหล่งเก็บกักน้ำความจุรวมเพียง 85.42 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 7.41% ของปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเท่านั้น โดยน้ำส่วนที่เหลือถูกปล่อยให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงแทบทั้งสิ้น

กรมชลประทานได้น้อมนำแนวพระราชดำริและศาสตร์พระราชา ไปใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มแม่น้ำเลย ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยบริเวณต้นน้ำมีการวางแผนสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวน 8 โครงการ เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ บริเวณกลางน้ำมีการสร้างฝาย จำนวน 6 ฝาย เพื่อใช้ในการหน่วงน้ำ
และบริเวณปลายน้ำมีการดำเนินโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเลยลงแม่น้ำโขง ส่วนช่วงน้ำโขงหนุน ประตูจะปิดบานกั้นน้ำโขงไม่ให้ไหลเข้ามาในแม่น้ำเลยอีกทางหนึ่ง

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สูง 30.8 เมตร ความยาว 570 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 35.807 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ สามารถระบายน้ำหลากได้ 1,160 ลบ.ม./วินาที (วันละ 100 ล้าน ลบ.ม.) ถือเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎร 2 อำเภอ 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน สร้างประโยชน์จากการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อการเกษตร แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งเสริมการผลิตน้ำประปา รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่