กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้66
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้122
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1279
mod_vvisit_counterเดือนนี้5985
mod_vvisit_counterทั้งหมด11601989

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 

01     02

 

 

 

 

03     04

 

 

 

 

05     06

 

 

 

         วันนี้ 29สิงหาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รับฟังบรรยายสรุป โดยนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 และนายพรเทพ บุณยผลึก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ด้านการบริหารจัดการจัดน้ำในพื้นที่โครงการและรอบขอบพรุโต๊ะแดง พร้อมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ ประตูระบายน้ำ
กลางคลองมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

ต่อมา องคมนตรีและคณะ ติดตามการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ทั้งการจัดการแยกน้ำจืดน้ำเปรี้ยวออกจากกัน การส่งน้ำเพื่อนำน้ำจืดไปชะล้างและปรับปรุงคุณภาพดินเปรี้ยวบริเวณบ้านโคกอิฐ-โคกใน และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 7,470 ไร่ ในพื้นที่ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

จากนั้น องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังแปลงนาบ้านโคกอิฐ-โคกใน ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
โก-ลก รับฟังบรรยายสรุปการขยายผลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับราษฎรและมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงสีข้าว กลุ่มข้าวซ้อมมือโคกอิฐ-โคกใน กิจกรรมการผลิตข้าวซ้อมมือ และ
ร่วมหว่านข้าวในแปลงนาร่วมกับเกษตรกร ณ แปลงนาบ้านโคกอิฐ-โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

ช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวง (เกาะโล๊ะโหนด) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ ก่อสร้างเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรเกาะโล๊ะโหนด บ้านบาวง หมู่ที่ 2 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ราษฎร 33 ครัวเรือน พื้นที่ทำนา 139 ไร่ ให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และการอุปโภคตลอดทั้งปี พร้อมทั้ง มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และพบปะเกษตรกร
ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ณ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวง (เกาะโล๊ะโหนด) อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส