กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1206
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1377
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6735
mod_vvisit_counterเดือนนี้2583
mod_vvisit_counterทั้งหมด12831772

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวเด่นชลประทาน ชป.ชี้แจง โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้หยุดชะงัก พร้อมเร่งรัดให้เสร็จตามแผน
ชป.ชี้แจง โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้หยุดชะงัก พร้อมเร่งรัดให้เสร็จตามแผน

01     02

 

 

 

 

03     04

 

 

 

 

         กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี กลุ่มชาวบ้านอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูสภาพพื้นที่การก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าทำการแก้ไขปัญหา หลังจากงานก่อสร้างหยุดชะงัก

 

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2520 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสำรวจและออกแบบตามขั้นตอนมาเป็นลำดับ และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเปิดโครงการ ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง โดยมีแผนงานดำเนินการก่อสร้าง 6 ปี (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือให้พื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา กว่า 28,000 ไร่ รวมทั้งเพื่อการอุปโภค-บริโภค การประมง การท่องเที่ยว และยังสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ได้อีกด้วย

 

สำหรับกรณีที่ชาวบ้านมีข้อสงสัยว่า ผู้รับจ้างละทิ้งงานไม่สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่อง เกรงว่าจะทำให้ชาวบ้านเสียประโยชน์จากโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับการใช้น้ำในปี พ.ศ. 2564 นั้น กรมชลประทานขอชี้แจงว่า กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น และว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมด ( FULL SUPERVISION ) โดยเริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 และสิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อายุสัญญา 1,080 วัน วงเงินค่าก่อสร้าง 1,650,000,000 บาท ปัจจุบันได้ผลงานความก้าวหน้าสะสมร้อยละ 20.297 จากแผนงานที่วางไว้ร้อยละ 79.737 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 59.440 ซึ่งกรมชลประทานได้ออกหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดอายุสัญญา ส่วนกรณีที่มีการกล่าวว่า ชาวบ้านที่เข้ามาใช้แรงงาน ไม่ได้รับค่าจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก กรมชลประทานขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่างานก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง ตามปริมาณงานที่ทำได้จริงแล้วทั้งหมด ไม่มีค่างานค้างจ่าย แต่อย่างใด

 

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน กำลังพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความรอบคอบ ตามระเบียบ เงื่อนไข และกฎเกณฑ์ในสัญญาให้ถึงที่สุด เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากโครงการฯ ให้เร็วที่สุด

 
   
 

http://www.escortbayanlariz.net