กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3197
mod_vvisit_counterเดือนนี้4718
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600722

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กองแผนงานประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554
กองแผนงานประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554


540124_10540124_7

540124_8540124_9

540124_11540124_12

   

          นายมนตรี ตันตระกูล วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.. 2554  ครั้งที่ 1/2554  โดยมีนายสี่พร  มณีโชติ  รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง  ผู้อำนวยการสำนักชลประทาน    ผู้อำนวยการกองแผนงาน  ผู้แทนสำนัก กอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน  60  คน    เมื่อวันที่  24 มกราคม 2554   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

              ในการนี้นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล  ผู้อำนวยการกองแผนงานได้รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปี 2553 ในภาพรวม ซึ่งดำเนินการได้ประสบความสำเร็จตามแผนการปฏิบัติตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553      นางสาวเพ็ญประภา   พงศ์พงัน  ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน  ได้ชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงาน ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับ  สรุปผลการเบิกจ่าย   ทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ..2553      และการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)   มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ..2554   ตามมติ ค.ร.ม.  เมื่อวันที่ 21  กันยายน    2553    ในโอกาสเดียวกันได้มีนำเสนอระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม Online)   ในที่ประชุมดังกล่าว ให้ทุกสำนักกองได้นำไปใช้ ทั้งนี้เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้