กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้624
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1969
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2593
mod_vvisit_counterเดือนนี้13234
mod_vvisit_counterทั้งหมด11634318

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

01      02

 

 

 

 

03     04

 

 

 

 

05     06

 

 

 

 

07     08

 

 

          วันนี้ (14 ก.พ. 62) นายจรัลธาดา กรรณสูต และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 7 มีทั้งสิ้น 153โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 149 โครงการ แบ่งเป็นประเภทอ่างเก็บน้ำ 42 โครงการ ฝาย 23 โครงการ และอื่น ๆ อีก 84 โครงการ ความจุรวมประมาณ 264 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 309,855 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 149,215 ไร่ และมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 33,798 ครัวเรือน

 

สำหรับความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 78 โครงการ ปัจจุบันอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีข้อเสนอแนะให้เร่งดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 


1 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศรี (ฝั่งซ้าย)อันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2562 ซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยเหลือกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ของราษฎรบ้านโพธิ์ศรีและหมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้ง เป็นแหล่งน้ำสำหรับส่งเสริมพื้นที่ทำการเกษตรได้ประมาณ 1,600 ไร่

 

2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ หากก่อสร้างระบบส่งน้าแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ชลประทาน จำนวน 5,904 ไร่ นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอุทกภัย ช่วยลดมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วม และยังได้ประโยชน์ด้านการประมง และการท่องเที่ยวอีกด้วย

 

3 โครงการปรับปรุงร่องชักน้ำอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงพื้นที่พัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง ตั้งอยู่ที่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ในปีงบประมาณ 2562 เมื่อแล้วเสร็จราษฎรบริเวณลำพะยังตอนบน จะมีน้ำสำหรับเพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ และมีพื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่

 

4. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ และการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์ 5,500 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอน้ำยืน รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจพักผ่อนย่อนใจของราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย

 

5. โครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเก็บกักน้ำได้ 124,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ พร้อมสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก 1,750 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 183 ครัวเรือน

 

จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ตลอดจนเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อแนวทางการพัฒนาโครงการฯ โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของโครงการฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อไป

 

อนึ่ง จากการประชุมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่าต้องการให้การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฯ ในตำแหน่งที่ตั้งเดิม โดยให้กรมชลประทานหาแนวทางปรับลดพื้นที่น้ำท่วมให้มีผลกระทบต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้อยที่สุด และให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ อำเภอน้ำยืน เพิ่มอีก 2 แห่ง สำหรับช่วยเหลือการเพาะปลูกผลผลิตการเกษตรในพื้นที่ในอนาคต