กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้49
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3234
mod_vvisit_counterเดือนนี้4755
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600759

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กรมชลประทาน จัดปฐมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะ
กรมชลประทาน จัดปฐมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะ

01     02

 

 

 

 

03     04

 

 

 

05     06

 

 

 

 

07     08

 

 

         วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2561) นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมี นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วย นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง นายนฤชา แสงทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี กรมชลประทาน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล องค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ และสื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน ณ หอประชุมวัดปางอ้า ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

        กรมชลประทานได้จัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ แผนการดำเนินงานโครงการ และรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด 


       ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจากบริษัทที่ปรึกษา ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และแนวทางติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรกายภาพ อาทิ คุณภาพน้ำ คุณภาพดิน คุณภาพอากาศ เป็นต้น ด้านทรัพยากรชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต นอกจากศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีการประเมินผลกระทบด้านสังคม และด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ร่วมด้วย เนื่องจากพื้นที่อ่างเก็บน้ำและพื้นที่หัวงาน อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก จึงต้องใช้ข้อมูลการศึกษาทั้งหมดในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างต่อไป หลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

           ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านปางอ้า ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ปัญหาสำคัญของราษฎรคือการขาดแคลนแหล่งน้ำ ทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของราษฎรในพื้นที่ไม่สามารถทำเกษตรได้อย่างมั่นคง แม้แต่ในฤดูฝนก็มีโอกาสขาดแคลนน้ำและทำให้พื้นที่เกษตรเสียหายได้เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง สำหรับในฤดูแล้งนั้นไม่สามารถทำเกษตรได้เลย โครงการดังกล่าวหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกโดยใช้ระบบเหมืองฝายเดิม พื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝนได้ 1,000 ไร่ และในฤดูแล้งได้ 400 ไร่ บรรเทาความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยด้านท้ายน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ของราษฎรในเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียง