กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้283
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2321
mod_vvisit_counterเดือนนี้8354
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604358

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กรมชลฯเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กรมชลฯเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ku199ku200


ku201ku202


ku204ku203


กรมชลประทานจัดปฐมนิเทศโครงการและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากประชาชนในพื้นที่โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

นายสมเกียรติ  ประจำวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ประธานการสัมมนากล่าวในครั้งนี้ว่า โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่กรมชลประทานดำเนินการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2553 - 2561  แต่เนื่องจากโครงการห้วยโสมงฯ มีปริมาตรเก็บกักน้ำเกิน 100 ล้านลูกบาศก์เมตร  ซึ่งเข้าข่ายโครงการประเภทที่ 10 ที่ต้องดำเนินการรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรค 2 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โครงการดังกล่าว โดยมีระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2554 รวมระยะเวลา 300 วัน  ซึ่งกรมชลประทานจะต้องดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมสรุปและรายงานผลการศึกษาพร้อมเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านต่าง ๆ อย่างละเอียดต่อไป