กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้42
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้104
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้146
mod_vvisit_counterเดือนนี้4966
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600970

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ จ.สมุทรปราการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ จ.สมุทรปราการ


king01king02


king03king04king05king06king07king08

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ และสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 จ.สมุทรปราการ

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเรือพระที่นั่งอังสนาจากท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ไปทรงเปิดประตูคลองระบายน้ำลัดโพธิ์และสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 ที่บริเวณปากคลองลัดโพธิ์ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติยินดีของพสกนิกร ที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ในการนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถวายรายงานถึงความเป็นมาของโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯว่า ในนามของรัฐบาล ประชาชน และผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ มีความปลาบปลื้มปีติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์และสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบความเป็นมาของโครงการโดยสังเขป ดังนี้

นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณา พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงคมนาคม กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ร่วมกันพิจารณาวางโครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองลัดโพธิ์ พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานจึงเริ่มก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อ พ.ศ.2545 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2549 จากนั้นได้เริ่มระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาจากตอนบนในช่วงฤดูน้ำหลาก และเสริมการระบายน้ำจากคลองธรรมชาติต่างๆ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ในเขต กทม.และปริมณฑล ทำให้สามารถระบายน้ำจำนวนมากลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยดังที่เคยเกิดขึ้น

นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดประตูระบายน้ำจนถึงวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์สามารถระบายน้ำได้ รวมทั้งสิ้น 2,631 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ยังอำนวยประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ กรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยการพัฒนากังหันผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ซึ่งจะเป็นต้นแบบขยายผลในการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศและประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

ในส่วนของกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และปรับปรุงถนนสายหลักที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นโครงข่ายถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ที่เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือกรุงเทพฯกับพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ และภูมิภาคต่างๆของประเทศ รองรับรถบรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่โดยไม่ต้องวิ่งผ่านเมือง กระทรวงคมนาคม เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ.2544 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2549 และได้เปิดการจราจรต่อมาจนถึงปัจจุบัน เป็นผลให้การจราจรบริเวณนี้มีความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้พระราชทานชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือ หรือฝั่งกรุงเทพฯว่า "สะพานภูมิพล 1" และสะพานทางด้านทิศใต้ ฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ ว่า "สะพานภูมิพล 2" เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2552 บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมิ่งมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าในนามของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และพสกนิกรทั้งปวง ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ สะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 และทอดพระเนตรวีดิทัศน์ต่อไป

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ความเป็นมาของโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ และสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2  จากนั้นทรงประทับพระหัตถ์บนแท่นที่ฉายภาพแผนที่เพื่อทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ และทรงทอดพระเนตรการฉายวีดิทัศน์เทคนิคพิเศษเล่าเรื่องโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯและสะพานภูมิพล 1  ภูมิพล 2 โดยการแสดงไพโรเทคนิค (PYROTECHNIC) ด้านหลังของประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ดังกล่าวด้วยความสนพระทัยยิ่ง พร้อมทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ ถ่ายภาพการแสดงชุดดังกล่าวและบรรยากาศภายในงานด้วย  ต่อจากนั้นเป็นการแสดงแสง สี เสียง โดยการจุดพลุสวยงามจำนวนมากขึ้นสู่ท้องฟ้า และการยิงแสงเลเซอร์ขึ้นสู่ยอดสะพานภูมิพล 1 เป็นภาพพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่พสกนิกรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  หลังจากการแสดงจบลง เรือพระที่นั่งอังสนาได้เคลื่อนออกจากปากคลองประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ มุ่งหน้ากลับท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง กลับไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

อนึ่ง โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโครงการที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษา  พิจารณาวางโครงการและดำเนินการปรับปรุงขุดลอกพร้อมสร้างอาคารประกอบในคลองลัดโพธิ์  ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติความยาวประมาณ 600 เมตร  ให้มีความกว้างและความลึกเพิ่มขึ้นและเป็นทางลัดของการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระบายออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น       ซึ่งเดิมที่ต้องไหลอ้อมแม่น้ำเจ้าพระยา  ผ่านตำบลบางกระเจ้า  ที่มีลักษณะเป็นกระเพาะหมู ความยาว    18 กิโลเมตร  เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำทะเลไหลหลากที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นประจำทุกปี

          โดยกรมชลประทานรับสนองพระราชดำริด้วยการศึกษา ออกแบบ เตรียมความพร้อม             และได้ดำเนินการก่อสร้างในพ.ศ.2545  และก่อสร้างแล้วเสร็จในพ.ศ. 2549 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 500 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการขุดลอกคลองลัดโพธิ์จากเดิมที่มีความกว้าง 10 - 15 เมตร  ให้มีความกว้างด้านเหนือน้ำ 65 เมตร ด้านท้ายคลองกว้าง 66 เมตร รวมความยาวคลอง 600 เมตร และก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาดกว้าง 14 เมตร สูง 9.55 เมตร จำนวน 4 บาน  ระบายน้ำสูงสุดได้ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สามารถร่นระยะทางการไหลของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจาก 18 กิโลเมตร ให้เหลือเพียง 600 เมตร ร่นระยะเวลาการเดินทางของน้ำจาก 5 ชั่วโมง เหลือเพียง 10 นาที  เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 10 - 15 %   เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการประตูระบายน้ำ     คลองลัดโพธิ์ฯ  เป็นเครื่องมือสำคัญที่กรมชลประทานใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีศักยภาพ  โดยเฉพาะในช่วงน้ำเหนือไหลหลากและน้ำทะเลหนุนสูง  รวมทั้งในเดือนตุลาคม        และพฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา 

นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการนำพลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองลัดโพธิ์ไปใช้ประโยชน์แก่นาย วุฒิ สุมิตร รองราชเลขาธิการ ซึ่งรองราชเลขาธิการได้อันเชิญ   พระราชดำรัสมอบให้นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี รับไปพิจารณาดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ความว่า ทรงชื่นชมโครงการคลองลัดโพธิ์มาก รับสั่งว่า โครงการนี้จะทำประโยชน์ได้อย่างมหัศจรรย์ มีพลังงานมหาศาล จะใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลอง ทำประโยชน์อย่างอื่นด้วยได้หรือไม่ นอกจากนี้ ได้มีพระราชกระแสให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเข้าเฝ้า ณ ที่นั้น รับไปศึกษาและทอดพระเนตรโครงการคลองลัดโพธิ์ในโอกาสต่อไป กรมชลประทานจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนองพระราชดำริ โดยการศึกษาศักยภาพในด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำของประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ และได้ประดิษฐ์กังหันไฟฟ้าพลังน้ำไหลต้นแบบขึ้นมา 2 แบบ คือ แบบหมุนตามแนวแกน (Axial Flow) และแบบหมุนขวางการไหล (Cross Flow) โดยใช้ใบพัดต้นแบบที่วิเคราะห์และผลิตขึ้นแบบหมุนตามแนวแกนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร และใบพัดแบบหมุนขวางการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 2.50 เมตร ที่ความเร็วน้ำออกแบบ 2 เมตรต่อวินาที จะทำให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 5 กิโลวัตต์ โดยได้ดำเนินการประกอบและติดตั้งกังหันทั้ง 2 แบบกับโครงเหล็กที่ปรับขึ้นลงได้บริเวณท้ายประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เพื่อทำการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าผลปรากฏว่าได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง 5.74 กิโลวัตต์สูงกว่าที่ได้วิเคราะห์และคำนวณออกแบบไว้ และจะนำองค์ความรู้ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและผลิตกังหันพลังน้ำติดตั้งในประตูระบายน้ำต่างๆทั่วประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจดสิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ในพระปรมาภิไธย คาดว่าจะสามารถประกาศได้ในเร็ววันนี้ และจะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อไป