กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้61
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้122
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1274
mod_vvisit_counterเดือนนี้5980
mod_vvisit_counterทั้งหมด11601984

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ จ.สมุทรปราการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ จ.สมุทรปราการ


531115-6531115-7
        

          วันนี้ ( 24 พฤศจิกายน 2553 )  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเรือพระที่นั่งอังสนาไปทรงเปิดประตูระบายน้ำ       คลองลัดโพธิ์  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 อำเภอพระประแดง     จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่      กรมชลประทาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และประชาชน  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

          โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ          เป็นโครงการที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538              ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษา  พิจารณาวางโครงการและดำเนินการปรับปรุงขุดลอกพร้อมสร้างอาคารประกอบในคลองลัดโพธิ์  ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติความยาวประมาณ 600 เมตร  ให้มีความกว้างและความลึกเพิ่มขึ้นและเป็นทางลัดของการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระบายออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น       ซึ่งเดิมที่ต้องไหลอ้อมแม่น้ำเจ้าพระยา  ผ่านตำบลบางกระเจ้า  ที่มีลักษณะเป็นกระเพาะหมู ความยาว    18 กิโลเมตร  เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำทะเลไหลหลากที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นประจำทุกปี

          โดยกรมชลประทานรับสนองพระราชดำริด้วยการศึกษา ออกแบบ เตรียมความพร้อม             และได้ดำเนินการก่อสร้างในพ.ศ.2545  และก่อสร้างแล้วเสร็จในพ.ศ. 2549 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 500 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการขุดลอกคลองลัดโพธิ์จากเดิมที่มีความกว้าง 10 - 15 เมตร  ให้มีความกว้างด้านเหนือน้ำ 65 เมตร ด้านท้ายคลองกว้าง 66 เมตร รวมความยาวคลอง 600 เมตร และก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาดกว้าง 14 เมตร สูง 9.55 เมตร จำนวน 4 บาน  ระบายน้ำสูงสุดได้ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สามารถร่นระยะทางการไหลของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจาก 18 กิโลเมตร ให้เหลือเพียง 600 เมตร ร่นระยะเวลาการเดินทางของน้ำจาก 5 ชั่วโมง เหลือเพียง 10 นาที  เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 10 - 15 %   เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการประตูระบายน้ำ     คลองลัดโพธิ์ฯ  เป็นเครื่องมือสำคัญที่กรมชลประทานใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีศักยภาพ  โดยเฉพาะในช่วงน้ำเหนือไหลหลากและน้ำทะเลหนุนสูง  รวมทั้งในเดือนตุลาคม        และพฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา 

         นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการนำพลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองลัดโพธิ์ไปใช้ประโยชน์แก่นาย วุฒิ สุมิตร รองราชเลขาธิการ ซึ่งรองราชเลขาธิการได้อันเชิญ   พระราชดำรัสมอบให้นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี รับไปพิจารณาดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ความว่า ทรงชื่นชมโครงการคลองลัดโพธิ์มาก รับสั่งว่า โครงการนี้จะทำประโยชน์ได้อย่างมหัศจรรย์ มีพลังงานมหาศาล จะใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลอง ทำประโยชน์อย่างอื่นด้วยได้หรือไม่ นอกจากนี้ ได้มีพระราชกระแสให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเข้าเฝ้า ณ ที่นั้น รับไปศึกษาและทอดพระเนตรโครงการคลองลัดโพธิ์ในโอกาสต่อไป กรมชลประทานจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนองพระราชดำริ โดยการศึกษาศักยภาพในด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำของประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ และได้ประดิษฐ์กังหันไฟฟ้าพลังน้ำไหลต้นแบบขึ้นมา 2 แบบ คือ แบบหมุนตามแนวแกน (Axial Flow) และแบบหมุนขวางการไหล (Cross Flow) โดยใช้ใบพัดต้นแบบที่วิเคราะห์และผลิตขึ้นแบบหมุนตามแนวแกนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร และใบพัดแบบหมุนขวางการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 2.50 เมตร ที่ความเร็วน้ำออกแบบ 2 เมตรต่อวินาที จะทำให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 5 กิโลวัตต์ โดยได้ดำเนินการประกอบและติดตั้งกังหันทั้ง 2 แบบกับโครงเหล็กที่ปรับขึ้นลงได้บริเวณท้ายประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เพื่อทำการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าผลปรากฏว่าได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง 5.74 กิโลวัตต์สูงกว่าที่ได้วิเคราะห์และคำนวณออกแบบไว้ และจะนำองค์ความรู้ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและผลิตกังหันพลังน้ำติดตั้งในประตูระบายน้ำต่างๆทั่วประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจดสิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ในพระปรมาภิไธย คาดว่าจะสามารถประกาศได้ในเร็ววันนี้ และจะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อไป