กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3190
mod_vvisit_counterเดือนนี้4711
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600715

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

37596899 1762994220443143 4941269250238054400 n     37595545 1762994433776455 3042706496371556352 n

 

 

 

 

37421209 1762994880443077 7819222647970988032 n     37547971 1762994747109757 349969822362107904 n

 

 

 

 

37414054 1762995593776339 1129862546749128704 n     37393481 1762995003776398 5325473720045666304 n

 

 

 

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 และนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศกรรมชลประทานที่ 1 นำคณะสื่อมวลชนสัญจร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีดร.นพดล โคว้สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิชาการศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และนายรพีพล ทับทิมทอง วิศวกรอาวุโส บรรยายสรุปการดำเนินงาน ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

          ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อกำเนิดจากการที่ได้รับพระราชดำริ เมื่อวัน 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ที่มีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไป โดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนคงความชุ่มชื้นเอาไว้เป็นประโยชน์อย่างที่ 4 และ พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลัก โดยต้นทางเป็นการศึกษาสภาพพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธารและปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆ ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์และโคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆในศูนย์ฯ แล้วนำไปใช้ปฏิบ้ติอย่างได้ผล

 


         การบริหารจัดการของศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ เป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน ของ 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนองแนวพระราชดำริ ให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และช่วยให้เกษตรกรได้รับความสะดวก ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่ายในคราวเดียวกัน 

 


          จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สามารถพลิกฟื้นป่าให้คืนความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งทำการการศึกษา ทดลอง วิจัย จนประสบความสำเร็จและนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในพื้นที่ จึงขยายผลสำเร็จสู่ประชาชน โดยดำเนินการ 3 วิธี คือ

 


1. การจัดทำแปลงสาธิต หรือการจัดแสดงตัวอย่างความสำเร็จ ภายในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ และมีเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไว้แจกจ่ายแก่ประชาชนผู้สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


2. การฝึกอบรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งได้รวบรวมผลสำเร็จที่โดดเด่น (High Light) ที่คัดเลือกจากผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีความโดดเด่น นำมาอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ ได้เห็น และได้สัมผัสองค์ความรู้ต่างๆ อย่างจริงจัง นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
3. การขยายผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ประสบผลสำเร็จ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ 18 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด และหมู่ที่ 2 ตำบลป่าป้อง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเกษตรกรทั้งสิ้น 4,003 ครัวเรือน ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผัก และอาชีพหัตถกรรม 

 


          นอกจากนี้ภายในศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ยังมีต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร โดยจำลองฝายชะลอความชุ่มชื้นในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้เบื้องต้น หลักการ แนวคิด รูปแบบ เทคนิค และวิธีการก่อสร้างฝายต้นน้ำ ตลอดจนการส่งเสริมให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบผสมผสานผ่านแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ มีทั้งแปลงข้าว หญ้าแฝก สวนต้นฟักข้าว แปลงพืชสมุนไพร ผักสวนครัว เป็นต้น และสนับสนุนด้านพันธุ์สัตว์ กล้าไม้ เมล็ดพันธุ์พืช พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ นำไปสู่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยั่งยืนสืบไป