กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้13
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2051
mod_vvisit_counterเดือนนี้8084
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604088

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จังหวัดตรัง
องคมนตรี และคณะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จังหวัดตรัง

37372207 2335874769818883 584175544359190528 o     37375868 2335875183152175 2854192152592777216 o

 

 

 

 

37301747 2335874759818884 1942873050991034368 o     37286960 2335875113152182 1895514357878489088 o

 

 

 

 

37279500 2335882193151474 9192569764063477760 o     37353544 2335874966485530 7662294378450255872 o  

 

 

 

 

องคมนตรี และคณะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตรัง

 

         วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี ๒๕๔๓ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านเขาพลู หมู่ที่ ๖ และบ้านควนตุ้งกู หมู่ที่ ๓ พระราชดำริ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ความจุ ๓๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) พร้อมอาคารระบายน้ำล้นชนิด Side channel Spillway ยาวประมาณ ๑๒๐.๐๐ เมตร ระบบท่อส่งน้ำยาวประมาณ ๑๖.๖๐๐ กิโลเมตร และบ่อพักน้ำจำนวน ๕ แห่ง 
อย่างไรก็ตาม พื้นที่สำหรับก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จำนวน ๗๐ ไร่ กรมชลประทานจึงได้บูรณาการทำงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจสอบพื้นที่ใหม่ พบว่าต้องใช้พื้นที่ก่อสร้างรวม ๔๗-๓-๙๒ ไร่ เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ๓๔-๒-๒๐ ไร่ และพื้นที่แนวท่อส่งน้ำ ๑๓-๑-๗๒ ไร่ ซึ่งในวันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกับกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
หลังจากนั้นในช่วงบ่าย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี 2553 เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลบ่อหิน ตำบลนาเมืองเพชร และตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงาน 2 ปี ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างร้อยละ 30 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 กรมชลประทานจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ ซึ่งเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ ๓ บ้านปากเม็ง หมู่ที่ ๔ และบ้านนาหละ หมู่ที่ ๗ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ประมาณ ๒,๗๐๐ ครัวเรือน จะมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี