กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้60
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้122
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1273
mod_vvisit_counterเดือนนี้5979
mod_vvisit_counterทั้งหมด11601983

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

29792250 2150332741706421 7418099590652814534 n     29683528 2150332915039737 8287718243628933047 n

 

 

 

 

19059615 2150333525039676 3630723297358796991 n     29598207 2150333521706343 1050090414274604614 n

 

 

 

 

29694910 2150333658372996 2385376934529775698 n     29695531 2150333075039721 5188938269451350984 n

 

 

 

 

          วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ คณะอนุกรรมการฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และผู้แทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม เพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมหารือและรับฟังปัญหา ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนให้โครงการฯ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โอกาสนี้ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน และนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมประชุม พร้อมบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการฯ 


          นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน กล่าวว่า สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ยังไม่ได้ดำเนินการนั้น มีจำนวน 78 โครงการ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อำเภอบ้านเขว้า-หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนลาน ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โครงการขุดลอกหนองหลวงบริเวณบ้านโคกกลาง ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการขุดลอกหนองคูใหญ่ ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


          รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการขอใช้พื้นที่ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ในปี 61 แล้ว จะสามารถดำเนินการกิจกรรมเบื้องต้นได้ทันที โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอให้กรมชลประทานทำการศึกษาการแพร่กระจายของดินเค็มในพื้นที่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบชลประทานหลังจากอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ


          ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ในขั้นตอนการขอใช้ที่ดิน โดยการสำรวจออกแบบจะแล้วเสร็จในปี 61 นี้ ส่วนอีก 3 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนลาน ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โครงการขุดลอกหนองหลวงบริเวณบ้านโคกกลาง ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และ โครงการขุดลอกหนองคูใหญ่ ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรมชลประทานจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2561


          ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้สั่งการให้กรมที่ดินสนับสนุนช่างรังวัดอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้โดยเร็ว เพื่อสนองพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎร และมีพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสานโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น 


          จากนั้นในช่วงบ่าย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมายังโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำชีตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายสนฑ์ จินดาสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 บรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ


          ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีแผนการดำเนินงาน 6 ปี (ปี2561-2566) โดยโครงการตั้งอยู่บริเวณพื้นที่บ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า และพื้นที่บ้านละหานค่าย ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะเป็นเขื่อนดิน ประเภทแบ่งโซน (Zone Dam) ขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) ดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ที่มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย ประมาณ 2,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งยังไม่ได้มีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ ทำให้ในช่วงฤดูน้ำหลากตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำจำนวนมากจะไหลเออ ล้นตลิ่งสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทำการเกษตรอยู่เป็นประจำประกอบกับสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่สูงชัน ระดับน้ำจึงลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการอุปโภค-บริโภค ของราษฎร ก่อให้เกิดภาวะภัยแล้งซ้ำซาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและระบบกระจายน้ำ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากโครงการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภค ของราษฎร อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานชัยภูมิ 75,000 ไร่ ฤดูแล้ง 30,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการประมง และช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างเก็บนำ้

 

         และในวันพรุ่งนี้ ( 5 เมษายน 2561) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะฯ จะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และพบปะกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่