กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้548
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้105
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้957
mod_vvisit_counterเดือนนี้5777
mod_vvisit_counterทั้งหมด11601781

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ อัครามหาราชาภูมิพลกับงานชลประทาน
อัครามหาราชาภูมิพลกับงานชลประทาน

22814025 1893832640689767 3097644160140580303 n     22792381 1893833307356367 157711874047627486 o

 

 

 

 

22791721 1893837227355975 1345017329886928061 o     22780454 1893835397356158 7671916089141543037 n

 

 

 

 

22729134 1893833040689727 2172443316010724242 n     22712364 1893834037356294 8937147917680006538 o

 

 

 

 

            นับแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติ ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

 

กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานที่ได้สนองพระราชดำริในงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน โดยทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆจะมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรถึงปัญหาความเดือดร้อนในท้องที่นั้นๆ เพื่อให้ทรงทราบปัญหาอย่างถ่องแท้ และมีพระบรมราชวินิจฉัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทรงหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนก่อเกิดเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า2,700 โครงการตลอดรัชสมัยของพระองค์

 

พระราชดำริเรื่อง “น้ำ” ซึ่งเปรียบดั่งน้ำพระราชหฤทัยที่พระราชทานแก่ผืนแผ่นดินไทย พลิกฟื้นผืนแผ่นดินที่แห้งแล้งให้กลับมาอุ่มชุ่มชื้น พลิกชีวิตของประชาชนที่แร้นแค้นให้คืนสุขสดใส นับเป็นบุญของปวงชนที่ได้อาศัยอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า

แม้ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้เสด็จสู่สวรรคาลัย ท่ามกลางความโศกเศร้าอาดูรของพสกนิกร หากแต่มรดกทางปัญญาอันทรงคุณค่าที่พระราชทานไว้แก่แผ่นดินไทยจะเป็นแสงสว่างนำทางในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

 

 

พระราชกรณียกิจสมสง่าพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูก นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นเกษตรกรซึ่งจะสามารถทำการเพาะปลูกพืชอย่างได้ผลสมบูรณ์ตลอดทั้งปี อนึ่ง ไม่เพียงเฉพาะภาคการเกษตรเท่านั้น น้ำยังมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบกิจกรรมต่างๆดังพระราชดำรัสที่พระราชทาน ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช 2529 ความตอนหนึ่งว่า

 

“หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้”

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีหลักการทรงงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ว่าจะต้องมีอย่างพอเพียงทั้งในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม การจัดสรรดังกล่าวจึงต้องเป็นไปอย่างมีระบบ หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งขาดหายไปความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศจะต้องหยุดชะงักลง ดังนั้น โครงการชลประทานสำคัญจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงพุทธศักราช 2518-2529ด้วยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นและหลักการทรงงานที่ว่า คิดให้ดี คิดให้รอบคอบ ถ้าคุ้มก็ทำ มักเป็นเช่นนี้เสมอ โดยความหมายของคำว่า คุ้ม นั้นก็คือ ทำให้ราษฎรมีความสุข แก้ปัญหาได้ แต่ก็ต้องสอดคล้องเหมาะสมกับภูมิสังคม เทคนิควิชาการ และเทคโนโลยีด้วย

 

ด้วยหลักการทรงงานเช่นนี้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ขยายขอบข่ายจากการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์ของราษฎรมาสู่การป้องกัน บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงเชื่อมั่นว่า เมื่อใดที่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำให้กับราษฎแล้ว เมื่อนั้นราษฎจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ดังที่เคยมีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “น้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในงานเกษตรกรรม แม้ดินจะไม่ดีบ้าง หรือมีอุปสรรคทางด้านอื่นๆ ถ้าแก้ปัญหาในเรื่องแหล่งน้ำที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้แล้ว เรื่องอื่นๆก็จะพลอยดีขึ้นตามมา”

 

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังสนพระราชหฤทัยในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในด้านต่างๆ อาทิ ปัญหาน้ำเค็ม น้ำกร่อย ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างประตูน้ำเพื่อควบคุมมิให้ไหลเข้าไปตามแม่น้ำลำคลองได้ซึ่งการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ ทรงศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศและทรงบันทึกข้อมูลในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎทุกครั้ง นอกจากนั้น ยังทรงศึกษาปัญหาน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยามาประกอบกันเป็นข้อมูลอันทันสมัย ทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 

กรมชลประทาน ได้สนองพระราชดำริในงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้อย่างชัดเจนว่าการพัฒนานั้นจะต้องขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความสามารถพึ่งตนเองได้ของราษฎรเป็นสำคัญ โดยการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ก็จะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและปัญหาของภูมิภาคนั้นๆ

 

ปัญหาสำคัญทางภาคเหนือ คือ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาจะเป็นการหาหนทางยับยั้งไม่ให้ราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายป่า และมีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ตลอดไป เช่น การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ การศึกษาระบบป่าเปียก เป็นต้น และพระราชทานแนวพระราชดำริการพัฒนาผสมผสานอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารโดยการสร้างฝายชะลอน้ำ(Check Dam) ตามพระราชดำริ ตลอดจนมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการหลวงเพื่อให้ชาวไทยภูเขามีหลักแหล่งที่อยู่ถาวรและมีอาชีพที่มั่นคง

 

ส่วนงานชลประทานในภาคกลาง กรมชลประทานได้สนองงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญสำหรับการเกษตร อาทิ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ตลอดจนพระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ เช่น การบำบัดน้ำเสีย ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น การบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในลักษณะแก้มลิง เช่น แก้มลิงหนองสมอใส จังหวัดลพบุรี สระเก็บน้ำพระราม 9 จังหวัดปทุมธานี การสร้างประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเร่งการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

สำหรับงานชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตัวอย่างเช่นที่ลำน้ำก่ำ หนองหาร จังหวัดสกลนคร มีพระปรีชาสามารถในการร่างแบบโครงการที่ถือเป็นโครงการใหม่ในการแก้ไขปัญหาโดยพระราชทานภาพวาด“ตัวยึกยือ”ให้กับกรมชลประทานไปพิจารณาแนวทางดำเนินการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2535 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฝั่งริมลำน้ำธรรมชาติที่มีปัญหา

 

ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำโครงการต่างๆ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำมากกว่า 2,700 โครงการ นับเป็นการวางรากฐานและพัฒนางานชลประทานของประเทศอย่างเป็นระบบและบูรณาการ ด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นจะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรในทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินไทยให้พ้นจากความแร้นแค้น ความยากจน และมีความสุขอย่างยั่งยืน เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ และเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่มีต่อพสกนิกร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่จะประทับอยู่ในความทรงจำของปวงประชาตลอดไป

 

กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขอรวมพลังตั้งปณิธานเพื่อสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งน้อมนำแนวคิดและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติสืบไป

 

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมศิริกราน กราบแทบพระยุคลบาท

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์