กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้107
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2145
mod_vvisit_counterเดือนนี้8178
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604182

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน สชป.5สัมมนาสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี ‘53
สชป.5สัมมนาสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี ‘53531007-1531007-2


531007-3531007-4531007-5531007-6531007-7531007-8


      นายบุญช่วย  จำปาแขม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย เป็นประธานเปิดการสัมมนาการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี 2553      เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นในการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานในปีงบประมาณ 2553 และเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน               ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเลย หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้น คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักชลประทานที่ 5 ได้ไปทัศนะศึกษาและท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่คุนหมิงเมืองไทย ณ สวนหินผางาม อ.หนองหิน จ.เลย  เมื่อวันที่ 25 - 26 กันยายน 2553 

       เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักชลประทานที่ 5  ได้จัดอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ CMS และแนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2553  ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 5    โดยมีนายสมพร ดำนุ้ย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้าง ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานของตนเองได้  ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน   ซึ่งจะเป็นการสร้างความพร้อมและศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ของสำนักชลประทานที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพสนองตอบต่อการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างเข้มแข็ง โดยมี อาจารย์วราพร  กรีเทพ จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นวิทยากรร่วมกับ นายชวิศ  สุรโคตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักชลประทานที่ 5  และ นายวสันต์ ฤทธิ์มหา  ซึ่งได้นำความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบ CMS “WordPress” เข้ามาพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

และเมื่อวันที่  29 กันยายน 2553  สำนักชลประทานที่ 5  ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณอายุข้าราชการ ประจำปี 2553 ณ โรงแรมอุดรแอร์พอร์ท จังหวัดอุดรธานี แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 43 คน โดยมีนายสดม  อินทะแสน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 5 ได้กล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณและมอบของที่ระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในฐานะเป็นผู้พัฒนาและเสียสละเวลาอันยาวนาน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ประกอบด้วยคุณธรรมความดี ที่สมควรแก่การยกย่อง ถือเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง

                                                                                                                                          ข่าวที่ 8/2554