กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้69
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3254
mod_vvisit_counterเดือนนี้4775
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600779

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน สชป.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม RRIPROSTAT พร้อมสรุปบทเรียนผลการดำเนินการ PMQA
สชป.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม RRIPROSTAT พร้อมสรุปบทเรียนผลการดำเนินการ PMQA
 
 
530924-1__
530924-4__530924-2__530924-3__


สำนักชลประทานที่ 2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  การใช้โปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้านจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน (โปรแกรม IRRIPROSTAT)  ระหว่างวันที่  14-15  กันยายน  2553  ณ ห้องประชุม สชป.2 ชั้น 4 โดยมีนายเนรมิต เทพนอก หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำสำนักชลประทานที่ 8  เป็นวิทยากรให้ความรู้

                        โปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้านจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน (โปรแกรม IRRIPROSTAT)  เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆของโครงการชลประทานที่มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำและเขื่อนระบายน้ำ  นอกจากจะเป็นโปรแกรมที่สามารถเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์และใช้วางแผนในการทำงานได้สะดวกรวดเร็ว  ทันสมัยแล้ว  ยังจะสามารถเก็บข้อมูลปริมาณน้ำท่า ที่สถานีวัดน้ำน้ำท่า  เก็บข้อมูลการใช้น้ำจากผู้ขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน  เก็บรายชื่อสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำ และรายชื่อบุคลากรของโครงการ  เพื่อให้การค้นหาหรือประมวลผล  นำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว  แม่นยำ  ทั้งรูปแบบตารางข้อมูลและกราฟ  เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  ทำให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด  ทั้งนี้  มีบุคลากรในเขต สชป.2  ทุกส่วน/โครงการ  ให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมพร้อมฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติกับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้จริงและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเพื่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป

และเมื่อวันที่16 กันยายน 2553 นางมณีภัทร  เพชรคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) สชป.2  เป็นประธานในการดำเนินการประชุมคณะทำงาน PMQA สชป.2  โดยได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติงานปี 2553   เพื่อให้การสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของสำนัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ ห้องประชุม สชป.2 ชั้น 4