กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้44
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้104
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้148
mod_vvisit_counterเดือนนี้4968
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600972

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน สำนักเครื่องจักรกลสัมมนาจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัด
สำนักเครื่องจักรกลสัมมนาจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัด530920-1__530920-2__530920-3__530920-4__


530920-5__530920-6__530920-8__530920-7__

 

เมื่อวันที่ 15  กันยายน   2553  สำนักเครื่องจักรกลได้จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  ณ หอประชุมชูชาติ  กำภู กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   แก่ข้าราชการที่ทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา   เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลของส่วน ศูนย์ ฝ่าย  ลูกจ้างและพนักงานราชการกว่า 300 คน    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  การประเมินสมรรถนะ  แนวทางการมอบหมายงาน  การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ตลอดจนสามารถนำแนวทางปฏิบัติไปถ่ายทอดให้กับข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดให้สามารถดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    ในการนี้นายอัตถพงษ์  ฉันทานุมัติ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบราชการ (PMQA)   และนางสาวขนิษฐา  ปรีชาคุณ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักเครื่องจักรกลบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสำนักเครื่องจักรกล  การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้