กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้57
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3242
mod_vvisit_counterเดือนนี้4763
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600767

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สชป. 2 จัดโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน 53
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สชป. 2 จัดโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน 53

530729-11_copy530729-12

530729-13        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักชลประทานที่
2  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน  ระหว่างเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2553  โดยมียุวชลกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  280  คน   โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ยุวชลกรที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำวัง  และฝายหลวงสบอาง  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  ได้มีโอกาสพบปะและสร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน  โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ยุวชลกร (ที่คาดว่าจะเป็นผู้รับช่วงเกษตรกรแทนบิดา  มารดาในอนาคต)  เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมที่จะเป็นเกษตรกร ที่มีวิจารณญาณในการพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ  สามารถรับและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีแบบใหม่ได้  อีกทั้ง  ยังเป็นการปลูกฝังให้ยุวชลกรที่เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนาชุมชนเกษตรกรของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งนี้ นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค หัวหน้าโครงส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังได้ให้ความสำคัญและร่วมในกิจกรรม ยุวชลกรที่เข้ารับการอบรมทุกรุ่นที่เข้ารับอบรม อีกทั้งได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภารกิจ  บทบาท  และหน้าที่ของกรมชลประทาน  ให้ยุวชลกรได้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรในอนาคตอีกด้วย