กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2056
mod_vvisit_counterเดือนนี้8089
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604093

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน สบก.สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อบริหารจัดการความความเปลี่ยนแปลง
สบก.สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อบริหารจัดการความความเปลี่ยนแปลง


530721-01530721-02

530721-03530721-04


นายชูชาติ   ฉุยกลม   วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและโครงการเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงและการประเมินการมีส่วนร่วมขององค์กร    จำนวน 117  คน      ณ ห้องประชุม 500   อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน   ในวันที่ 14  กรกฎาคม   2553   โดยการสัมมนาในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการชี้แจง  สร้างความเข้าใจถึงที่มาและความจำเป็นในการจัดทำยุทธศาสตร์โดยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงหาข้อเสนอแนะและแนวทางที่หลากหลายนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลได้จริง     

และในวันที่ 17-18  กรกฎาคม  2553   จะนำผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินทางไปสัมมนา  ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง   อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ของสำนักฯ ในการปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการเปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ      และเพื่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่มีเป้าหมายสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพ  ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในบทบาทการเป็นผู้นำและเป็นผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลง    เพื่อนำพาสำนักบริหารโครงการไปสู่การปฏิบัติภารกิจอย่างสอดคล้องกับการบริหารภายใน ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน   การสิ้นเปลื้องงบประมาณ  ขาดการมีส่วนร่วมของกลุ่มในทิศทางเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงภารกิจ   วัตถุประสงค์   นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน