กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้705
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้665
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1370
mod_vvisit_counterเดือนนี้7403
mod_vvisit_counterทั้งหมด11603407

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2553
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2553

530720-1530720-2

530720-3530720-4


530720-5530720-6


530720-8530720-7

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นประธานเปิดงาน เกษตรคือชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  หล่อเลี้ยง   พลโลก      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม  2553   โดยมี นายธีระ วงศ์สมุทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอนุวัฒน์   หิรัญประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15   และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้ารับเสด็จ

สำหรับงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เกษตรคือชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยง พลโลก  มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก และสดุดีที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร ในการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย  อันเป็นกลุ่มคนจำนวนมากที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนไทยรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ  พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ  งานวิจัย  และความรู้  ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ  สถาบันของกระทรวงศึกษาธิการ  และเกษตรกรที่ผ่านการบูรณาการความรู้ในแต่ละองค์ความรู้มาเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 24  กรกฎาคม   2553

            ในการนี้กรมชลประทาน โดย สำนักชลประทานที่ 15   ศูนย์อำนวยการและประสานงานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ       กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ร่วมกันจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด ชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย    มีการนำเสนอนิทรรศการ ชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์งานพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานในภาพรวม  ตลอดจนการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้     ในการนี้ได้มีการจำลองประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิมาไว้ในงานด้วย  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้ามาชมงานเป็นจำนวนมาก