กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้62
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้122
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1275
mod_vvisit_counterเดือนนี้5981
mod_vvisit_counterทั้งหมด11601985

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน สำนักบริหารโครงการได้จัดอบรมหลักสูตร"ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอโครงการที่เกี่ยวกับงานชลประทาน"
สำนักบริหารโครงการได้จัดอบรมหลักสูตร"ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอโครงการที่เกี่ยวกับงานชลประทาน"530628-2530628-3

530628-1


     ด้วยกรมชลประทานได้ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านชลประทานกับประเทศต่าง ๆ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านชลประทาน และการดูงานภาคสนาม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องเป็นวิทยากรบรรยายสรุป นำชมงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆ ดังกล่าว

เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว สำนักบริหารโครงการจึงขออนุมัติกรมฯ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอโครงการที่เกี่ยวกับงานชลประทาน” ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานนำเสนอข้อมูลโครงการ เพื่อเสริมสร้างผลผลิตของกรมฯด้านการต่างประเทศ และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ สู่บุคลากรของกรมฯอย่างทั่วถึง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้การวางแผนการนำเสนอ กระบวนการนำเสนอ และฝึกปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ความรู้ที่ผู้ฝึกอบรมได้รับจากหลักสูตรนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายสรุป นำชมงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

สำนักบริหารโครงการ โดยส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
"ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอโครงการที่เกี่ยวกับงานชลประทาน" ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน

(นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่) ได้เป็นประธานเปิดการอบรม และผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ

(ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์) ร่วมพิธีเปิด เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 ห้อง
305
อาคารวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรระยะสั้น

อบรมระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา