กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้42
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้104
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้146
mod_vvisit_counterเดือนนี้4966
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600970

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานไทยเข้มแข็ง 2555
วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานไทยเข้มแข็ง 2555530622-01530622-03
530622-02530622-04
          นายมนตรี   ตันตระกูล   วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้างพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัสดุ   ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน  ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555  และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ในเขตสำนักชลประทานที่ 15  สำนักชลประทานที่   16    และ นักชลประทานที่ 17       ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 16  จ.สงขลา  เมื่อวันที่  2 - 3  มิถุนายน  2553     ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค  และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  ตลอดจนดูงานในพื้นที่โครงการสำนักชลประทานที่ 16 

          จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าสำนักชลประทานที่ 15  จ.นครศรีธรรมราช มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม  2,177.28  ล้านบาท   เบิกจ่าย  1,170.89  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  53.78  สูงกว่าเป้าหมายซึ่งกรมกำหนดไว้    วันที่ 31 พฤษภาคม  2553  คิดเป็นร้อยละ  47.80      ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 8    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม  348.15  ล้านบาท  เบิกจ่าย  110.61  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  31.77   ต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งกรมกำหนดไว้    วันที่  31  พฤษภาคม  2553  ร้อยละ  51.99  คิดเป็นร้อยละ  20.00  ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่  17
          สำนักชลประทานที่ 16  จ.สงขลา
  มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 (SP2)ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม  1,978.02  ล้านบาท   เบิกจ่าย  1,182.99  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  59.81  สูงกว่าเป้าหมายซึ่งกรมกำหนดไว้    วันที่ 31 พฤษภาคม  2553  คิดเป็นร้อยละ  47.80      ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 3  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม  626.48  ล้านบาท  เบิกจ่าย  258.30  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  41.23   ต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งกรมกำหนดไว้    วันที่  31  พฤษภาคม  2553  ร้อยละ  51.99  คิดเป็นร้อยละ  10.76  ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่  15
          สำนักชลประทานที่ 17  จ.นราธิวาส
  มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)    ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม  2,087.58  ล้านบาท   เบิกจ่าย  1,111.04  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  53.22  สูงกว่าเป้าหมายซึ่งกรมกำหนดไว้    วันที่ 31 พฤษภาคม  2553  คิดเป็นร้อยละ  47.80      ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 9   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม  343.99  ล้านบาท  เบิกจ่าย  145.24  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  42.22   ต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งกรมกำหนดไว้    วันที่  31  พฤษภาคม  2553  ร้อยละ  51.99  คิดเป็นร้อยละ  9.77  ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่  13