กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้42
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้104
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้146
mod_vvisit_counterเดือนนี้4966
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600970

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กรมชลฯ ประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดทำกรอบแผนพัฒนาพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ
กรมชลฯ ประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดทำกรอบแผนพัฒนาพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ
 
530610-01530610-02
530610-04530610-03

         

          เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2553   นายประสงค์   เสี่ยงโชคอยู่   รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

เป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำแผนพัฒนาการชลประทานระดับลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง  โดยมี รศ. ดร. เจษฎา แก้วกัลยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมชี้แจงถึงความจำเป็นของโครงการที่เชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      กรมชลประทาน  สามเสน
 
          โครงการดังกล่าว ฯ มีขอบเขตการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลหลายด้านๆ อาทิ การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของลุ่มน้ำ  ทำการศึกษาความต้องการใช้น้ำ  วิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุ  ที่สำคัญ รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งหมดทั้งที่ดำเนินการแล้ว  อยู่ระหว่างดำเนินการ และที่อยู่ในแผนงาน พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  อีกทั้งจัดทำแผนพัฒนาการชลประทานระดับลุ่มน้ำ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพกว่า 30 ล้านไร่  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง มาตรา 7 ที่ร่างส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ความว่า ให้กรมชลประทานมีอำนาจหน้าที่วางแผน จัดหาแหล่งน้ำ ก่อสร้างสิ่งจำเป็นเพื่อการกักเก็บน้ำ การรักษา ควบคุม และการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการชลประทานและการบริหารจัดการการใช้น้ำ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอแก่การชลประทาน โดยให้กรมชลประทานจัดทำแผนการชลประทานทุกห้าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ   


          โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องทำการตรวจสอบให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ที่เกิดจากการบูรณาการจัดทำร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน สำหรับจัดเก็บเป็นเอกสารหลักที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ต่อไป