กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้592
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2630
mod_vvisit_counterเดือนนี้8663
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604667

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กรมชลฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะผู้อำนวยการโครงการ
กรมชลฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะผู้อำนวยการโครงการ530423_2

530423

530423_1

530423_3

นายชลิต   ดำรงศักดิ์    อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ   เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรม NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี

การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะการทำงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการบริหารงานโครงการชลประทาน   เป็นผู้รอบรู้งานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน ตลอดจนเป็นผู้ที่มีมุมมองและวิสัยทัศน์กว้างไกลทั้งในระดับชาติ ระดับสังคม และระดับโครงการ เพื่อสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับนโยบายที่กรมชลประทานกำหนด   โดยมีหัวข้อวิชาที่ต้องเรียนรู้ด้วยกัน 5 ด้าน ประกอบด้วยหมวดวิชาด้านวิศวกรรม แผนงานและโครงการ หมวดวิชาด้านบริหารงานโครงการ    หมวดวิชาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล        หมวดวิชาด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ   และหมวดวิชาด้านการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด     โดยในปีงบประมาณ 2553 จะจัดให้มีการฝึกอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 14 มิถุนายน  2553   ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการระดับต้น   และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน  ถึงวันที่  9 สิงหาคม  2553 สำหรับผู้ที่ดำรงแหน่งระดับอาวุโส ชำนาญการพิเศษ  และชำนาญการ  ซึ่งเตรียมการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งอำนวยการระดับต้นในโอกาสต่อไป   โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งที่เป็นวิทยากรจากภายนอกและเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการพิเศษในด้านต่าง ๆที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทาน