กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้118
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้642
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3010
mod_vvisit_counterเดือนนี้4683
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600687

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน อธิบดีร่วมบรรยายหัวข้อ “กรมชลประทานกับงานพัฒนาแหล่งน้ำในอดีต ปัจจุบันและอนาคต”
อธิบดีร่วมบรรยายหัวข้อ “กรมชลประทานกับงานพัฒนาแหล่งน้ำในอดีต ปัจจุบันและอนาคต”530330-10

530330-13


530330-12

อธิบดีร่วมบรรยายหัวข้อ “กรมชลประทานกับงานพัฒนาแหล่งน้ำในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสายงานสนับสนุน

 

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในงานชลประทานสำหรับสายงานสนับสนุน”    และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ กรมชลประทานกับงานพัฒนาแหล่งน้ำในอดีต ปัจจุบันและอนาคต”    ณ อาคารปฏิบัติการอรุณ อินทรปาลิต  สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ปากเกร็ด โดยมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน อาจารย์วสันต์ บุญเกิด   ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11    ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และคณาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานเมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2553

 

หลักสูตรดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 โดยสถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรของกรมชลประทานในสายงานสนับสนุนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานชลประทานของกรมชลประทาน  และได้รับการพัฒนาที่ตรงกับความจำเป็นในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ มีคู่มือเกี่ยวกับพื้นฐานงานด้านชลประทานและเพิ่มเติมประสบการณ์เกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสายงานสนับสนุนของกรมชลประทาน   ซึ่งท่านอธิบดีได้ให้ความสำคัญกับหลักสูตรนี้เป็นอย่างยิ่ง  จึงได้สละเวลาทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายตั้งแต่เริ่มต้นหลักสูตร รวม 5 รุ่น เนื่องจากเห็นว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกรมชลประทานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จนถึงลูกจ้างชั่วคราว คือฟันเฟืองที่จะช่วยขับเคลื่อนงานของกรมชลประทานให้ก้าวเดินไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

               

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  จำนวน 50  คน  ฝึกอบรมรวม 5 วัน ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งในด้านการวางโครงการ ออกแบบ  ก่อสร้าง บริหารจัดการน้ำ และระบบงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมองเห็นภาพรวมในภารกิจหลักของกรมชลประทานได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นในช่วงสองวันสุดท้ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งในด้านงานพัฒนาแหล่งน้ำ งานบริหารจัดการน้ำและกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน โดยครั้งนี้จะนำผู้เข้าอบรมดูงานในพื้นที่โครงการส่งน้ำฯประแสร์  และกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านค่ายสามัคคี โครงการชลประทานระยอง