กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้293
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2331
mod_vvisit_counterเดือนนี้8364
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604368

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานเขื่อนขุนด่านปราการชลและโครงการห้วยโสมงฯ
องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานเขื่อนขุนด่านปราการชลและโครงการห้วยโสมงฯ
530319-1_copy530319-2_copy
530319-3_copy

                    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 53 นายพลากร สุวรรณรัฐ และ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร  องคมนตรี พร้อมด้วย ผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก และ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี   โดยมีนายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดีกรมชลประทาน  นายสี่พร มณีโชติ รองอธิบดีกรมชลประทาน ผู้บริหาร  ข้าราชการกรมชลประทานให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

               โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำห้วยพระปรงและลุ่มน้ำห้วยโสมง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรีหรือแม่น้ำบางปะกง เนื่องจากเห็นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและจัดสรรไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำบางปะกงตอนบนได้

  กรมชลประทานสนองพระราชดำริโดยได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมเสนอแผนแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วเสร็จเมื่อปี 2538 และได้มีการแก้ไขรายงานฯ อีกรวม 2 ครั้งในปี 2546  ต่อมาได้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่แล้วเสร็จในปี 2550 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการห้วยโสมงเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552  และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการโครงการห้วยโสมงฯ   เมื่อวันที่ 27  ตุลาคม 2552  

 โครงการห้วยโสมงฯ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งยาว ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 8,300 ล้านบาท   ระยะเวลาดำเนินการ 9  ปี  ระหว่าง พ.ศ. 2553-พ.ศ 2561  เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 295 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมแล้วยังสามารถเก็บกักน้ำใช้ในกิจกรรมอื่นๆได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการชลประทาน สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 111,300 ไร่ ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรและการประปา เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำเสียซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในลำน้ำปราจีนบุรี รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ และที่สำคัญจะเป็นการประสานแผนรวมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงทั้งหมดอีกด้วย

             นายสุรชัย จิวะสุรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง7 สำนักโครงการขนาดใหญ่ กล่าวถึงการดำเนินงานก่อสร้างโครงการห้วยโสมงฯว่า ในปีงบประมาณ 2553 กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. จำนวน 77.77 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเตรียมการเบื้องต้น อาทิ งานก่อสร้างถนนเข้าสู่โครงการ ระบบไฟฟ้า ประปา  รวมถึงอาคารบ้านพักที่ทำการและขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง   สำหรับการจัดหาที่ดินได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของราษฏรในบริเวณพื้นที่โครงการ  โดยได้มีการประชุมชี้แจงราษฏรที่ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553