กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้76
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3261
mod_vvisit_counterเดือนนี้4782
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600785

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ จ.เลย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ จ.เลย530128-6

530128-7

530128-8
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  โดยมีนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดีกรมชลประทาน  ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ

                        โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ   เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น โดยมีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร      โดยเฉพาะด้านการปศุสัตว์  นอกจากนั้น ศูนย์ฯ แห่งนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เป็นสถานที่ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านปศุสัตว์และเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ประจำถิ่น ตลอดจนให้บริการพันธุ์พืช อาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจด้วย

            ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทานถวายรายงานการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยศอก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันโครงการฯ ดังกล่าวอยู่ในระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการก่อสร้างต่อไป

            อนึ่ง อ่างเก็บน้ำห้วยศอก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุ 9.975 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยตาด ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนได้ 4,950 ไร่  และฤดูแล้ง 1,900 ไร่ นอกจากนั้นยังสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ราษฎรใน 4 ตำบล จำนวน 2,233 ครัวเรือน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย