กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3197
mod_vvisit_counterเดือนนี้4718
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600722

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา จ.ลำพูน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา จ.ลำพูน530119-1_copy

530119-2

530119-3

530119-4


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 10.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บริเวณบ้านดอยก้อม หมู่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นบริเวณพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในบริเวณโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ ด้านวางแผนและโครงการ นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ นายสกล หาญพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน และเจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จ

อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับใช้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม ในพื้นที่ 24 ไร่ ประกอบด้วย กิจกรรมด้านไม้ผล (ขยายพันธุ์ไม้ผล เช่น ลำไยทรงเตี้ย น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง มะม่วง เป็นต้น) กิจกรรมด้านการปลูกและขยายพันธุ์ไม้เสริมเพิ่มเติม (ไม้สมุนไพร ไผ่หวาน ผักหวานป่า) กิจกรรมเพาะเลี้ยงปลาดุกและปลานิล กิจกรรมด้านการฝึกอบรมการเกษตร (การเลี้ยงกบ การเพาะเห็ด การทำปุ๋ยหมัก) และกิจกรรมด้านการวิจัย (การตรวจสภาพเป็นกรด-ด่างของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช) นอกจากนี้ ยังส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการฯ สำหรับใช้ทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่อีก 120 ไร่

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านดอยก้อม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในโอกาสนั้น พระอาจารย์สุทิน วิมโล สำนักวิปัสสนาถ้ำตอง ตำบลป่าแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน ในเขตตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 4 แปลง รวมพื้นที่ 24-0-94 ไร่ จากนั้น ทรงมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ประโยชน์ตามพระราชประสงค์ ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาเป็นโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม โดยได้จัดทำเป็นแปลงสาธิตการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี หรือเกษตรอินทรีย์ และเป็นแหล่งรวบรวมขยายผลการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีทางการเกษตรแผนใหม่ ที่มีความเหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้จริงในพื้นที่ของประชาชน และทรงมอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการฯ

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2548 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ พร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตบ้านดอยก้อม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน อาคารหัวงานปิดกั้นลำห้วยเดื่อเป็นเขื่อนดินสูง 10.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร อาคารระบายน้ำล้นแบบรางเท ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 8.54 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อมีความจุ 110,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับเก็บกัก 0.90 เมตร มีปริมาณน้ำ ประมาณ 90,000 ลูกบาศก์เมตรส่งน้ำให้กับพื้นที่ของโครงการฯ ด้วยระบบท่อส่งน้ำ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ฝั่งขวาความยาว 1,800 เมตร และฝั่งซ้ายความยาว 1,166 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างบ่อเก็บน้ำคอนกรีต ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง เริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2547 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2548