กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้123
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้642
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3015
mod_vvisit_counterเดือนนี้4688
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600692

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน สบค.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 2
สบค.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 2

3970 3970

 

 

3970 3970

 

 

3970 3970

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายประวัติ มงคลเนาวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผู้รับการฝึกอบรมจากสำนัก กอง ต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 40 คน

การจัดโครงการฯในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบราชการทั้งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาบุคลากรภายใต้สภาพแวดล้อมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ให้เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่สำคัญขององค์กรต่อไป

สำหรับโครงการฝึกอบรมจะเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน การบริหารกำลังคนคุณภาพ การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน ซึ่งในอนาคตภาครัฐจะเกิดปัญหาการขาดแคลนกำลังคน จึงต้องมีการหาแนวทางแก้ปัญหาไว้เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนี้ การจัดทำฐานข้อมูล/ทะเบียนประวัติ การวางแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน การจัดการความรู้ภายในองค์กร เป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ หรือผู้ที่จะเกษียณอายุราชการโดยอาจใช้วิธีจดบันทึกเกี่ยวกับงานที่ตนได้ปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่จะปฏิบัติงานคนต่อไป ตลอดจนความรู้เรื่องสวัสดิการที่กรมชลประทานจัดให้กับบุคลการของกรม