กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้58
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3243
mod_vvisit_counterเดือนนี้4764
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600768

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน สพบ. จับมือ กพร.สร้างความเข้าใจเกณฑ์ PMQA เตรียมรับการตรวจประเมิน ปี ’ 53
สพบ. จับมือ กพร.สร้างความเข้าใจเกณฑ์ PMQA เตรียมรับการตรวจประเมิน ปี ’ 53
530111-16
530111-15_copy
530111-12
530111-14
530111-13

               กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกับส่วนฝึกอบรมสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน   เมื่อวันที่ 7-8  มกราคม  2553   ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ จ.กรุงเทพมหานคร   โดยมีนายมงคล   วิเชียรชิต    รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม พร้อมให้ข้อคิดในการดำเนินงานด้าน PMQA แก่ผู้เข้าฝึกอบรม โดยกล่าวขอบคุณ และให้กำลังใจคณะทำงาน PMQA   ทั้งในระดับกรมและสำนักชลประทานที่ 1-17   จำนวน กว่า 600   คน     ที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ทั้งในภาพรวมและการบรรลุตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพภาคบังคับในหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  และหมวด 6 การจัดการกระบวนการซึ่งกรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน PMQA  เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามระบบ ไว้ในแต่ละด้านแล้ว

                การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน   เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมชลประทานให้มีมาตรฐานการทำงานเทียบเท่าสากล   มีการตรวจประเมินองค์กรตนเองในแง่มุมที่สำคัญของการจัดการกระบวนการสร้างคุณค่า   และกระบวนการสนับสนุน   ซึ่งกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการสร้างคุณค่าคือการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน   และเผยแพร่วิธีการปฏิบัติงาน   ตลอดจนมีการติดตามผลการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานไปใช้อย่างเป็นระบบ   ทั้งนี้เพื่อในที่สุดแล้วกรมชลประทานสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามเอกสารประกอบการฝึกอบรมได้ที่ http://kromchol.rid.go.th/person/