กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้593
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2631
mod_vvisit_counterเดือนนี้8664
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604668

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ กรมชลฯจัดงานยิ่งใหญ่เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
กรมชลฯจัดงานยิ่งใหญ่เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
34323432

34323432

34323432

34323432

34323432


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานครั้งประวัติศาสตร์ “60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล ”  ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  เผยภายในงานจัดนิทรรศการรูปแบบใหม่สื่อผสม  พร้อมแสดงแสง สี เสียง ดนตรีประกอบน้ำพุ สุดตระการตา  มีศิลปินร่วมงานมากมาย 26-27 มิ..นี้ ณ  กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ  อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า    ในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 กรมชลประทานจึงกำหนดจัดงาน 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล” ขึ้นเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ  ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2558 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 ณ  กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบสื่อผสม ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและ พระราชกรณียกิจ ที่พระองค์ได้ทรงสืบสานการทรงงานต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการชลประทานในทั่วทุกภาคของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละโครงการล้วนก่อเกิดประโยชน์ส่งผลทำให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการดำรงชีพ

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ นอกจากเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับงานชลประทานแล้ว ยังส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ และการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอีกด้วย โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมชมงานตั้งแต่วันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 20.00 . เป็นต้นไป

อธิบดีกรมชลประทานกล่าวต่อว่า   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากจะ ทรงสืบสานงานด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ด้วยน้ำ พระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทุกข์ สุข ของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร ยังได้พระราชทานพระราชดำริให้ กรมชลประทานรับไปพิจารณาดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทาน เพื่อจัดหาน้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆ กว่า 161 โครงการทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นอ่างเก็บน้ำ จำนวน 43 โครงการ ฝายหรืออาคารอัดน้ำ จำนวน 42 โครงการ   สถานีสูบน้ำ จำนวน 11 แห่ง และระบบส่งน้ำหรือโครงการประเภทอื่น ๆ 65 โครงการ ดังเช่น โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการแก้มลิงอเนกประสงค์ โครงการจัดหาน้ำเพื่อพัฒนาการเกษตร รวมทั้งมีพระราชดำริให้กรมชลประทานจัดทำหลักสูตรชลประทานสำหรับประกอบการเรียน  การสอนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในพระราชานุเคราะห์ ทุกโครงการและทุกกิจกรรมอันเกิดจากพระเมตตา ล้วนก่อเกิดประโยชน์เป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและพสกนิกรทั้งหลายโดยทั่วกันอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับงานชลประทานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  กรมชลประทานจึงได้จัดนิทรรศการสื่อผสม เฉลิมพระเกียรติ แบ่งออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”   ซึ่งจะเป็นส่วนแรก แสดง    พระราชประวัติตั้งแต่พระราชสมภพ จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีบอร์ดอิเล็คโทรนิคให้ทุกคนร่วมลงนามถวายพระพร   ส่วนที่สองพระจริยวัติกับการทรงงาน นำเสนอนิทรรศการพระจริยวัตรอันงดงามประกอบเพลงนารีรัตนา  และ     ส่วนสุดท้าย การสืบสานงานพระราชดำริตามรอยพระยุคลบาท นำเสนอสารคดีพระราชกรณียกิจ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในทุกๆ ด้าน

โซนที่ 2 นิทรรศการ “ชลประทานอุดร น้อมถวายพระพรชัยมงคล” นำเสนอนิทรรศการโครงการ            อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ   เช่น  โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค เป็นแหล่งน้ำสำหรับการประมงเพื่อเสริมสร้างอาหารโปรตีนให้กับนักเรียนและราษฎรในพื้นที่ และโครงการฝายห้วยเย็น (ห้วยกาญจน์) พร้อมระบบส่งน้ำ  ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา และงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก เป็นต้น

โซนที่ 3 นิทรรศการ “ชลประทานอีสาน น้อมถวายพระพรชัยมงคล”  นำเสนอนิทรรศการโครงการ        อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) เช่น โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว เมืองนาทรายทอง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการ เพื่อเป็นสถานที่สาธิตกิจกรรมต่างๆ ทางด้านการเกษตร โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และลักษณะภูมิประเทศเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรต่างๆ ให้แก่ราษฎรชาวลาว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการแปลงสาธิตการเกษตร         แบบผสมผสานมหาวิทยาลัยจำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาวอีกด้วย

โซนที่ 4 นิทรรศการ “ชลประทานกลางและบูรพา น้อมถวายพระพรชัยมงคล”   นำเสนอนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก  เช่น โครงการชลประทานขนาดเล็ก    ระบบส่งน้ำหมู่บ้านวังปลาจีด ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเป็นโครงการชลประทานตามพระราชดำริแห่งแรก   ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจัดการน้ำในชุมชน  ทำให้ราษฎรหมู่บ้านวังปลาจีด มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค มีน้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  พร้อมทั้งได้นำเสนอการจัดหาน้ำให้โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และฝึกสอนกระบือ รวมทั้งจัดทำแปลงสาธิตทางด้านเกษตรเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรโดยทั่วไป

โซนที่ 5 นิทรรศการ “ชลประทานทักษิณ น้อมถวายพระพรชัยมงคล”   นำเสนอนิทรรศการโครงการ      อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้  เช่น การจัดหาน้ำให้โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านทุ่งรัก ตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  ที่ช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากภัยธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่อย่างสึนามิ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากวิกฤตการณ์มาได้อย่างดียิ่ง    พร้อมทั้งได้จัดทำโมเดล ป่าพรุ ซึ่งเป็นป่าไม้ผลัดใบประเภทหนึ่งที่ขึ้นในบริเวณที่ลุ่มมีน้ำท่วมขัง ป่าพรุที่สำคัญในจังหวัดนราธิวาส อยู่ 2 แห่งคือ ป่าพรุบาเจาะ และป่าพรุโต๊ะแดง

โซนที่ 6 นิทรรศการ “พระการุณย์อุ่นเกล้าเด็กและเยาวชน” เป็นโชนนิทรรศการของกระทรวงเกษตร   และสหกรณ์ โดยจัดแสดงผลงานของหน่วยงานในสังกัดที่ได้ดำเนินการสนองงานพระองค์ท่านตามแผนพัฒนาเด็ก    และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ด้านส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ และการอาชีพ โดยจะมีการจำลองรูปแบบโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  กิจกรรมโรงครัว โรงเลี้ยงไก่ บ่อผสมปุ๋ยหมัก แปลงไม้ประดับขนาดเล็ก  บ่อเลี้ยงปลา   แปลงพืชผักสวนครัว  แปลงนาข้าว เป็นต้น

และโซนที่ 7 “พิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกล กรมชลประทาน” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตองคมนตรี จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการเครื่องจักรกลประเภทต่างๆที่ใช้ในการพัฒนางานชลประทานตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ภายในงานยังมี การแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ  ฉาภาพยนตร์วรรณกรรมเยาวชนพระราชนิพนธ์ และไฮไลท์สุดพิเศษกับการแสดงแสง สี เสียง ดนตรีประกอบน้ำพุ พร้อมด้วยกิจกรรมบนเวทีจากศิลปินนักร้องชื่อดังมากมาย  อาทิ ไอซ์ ศรัณยู ตั๊กแตน ชลดา กระแต-กระต่าย อาร์สยาม และยังมีกิจกรรม Walk Rally การเล่นเกมตอบปัญหาเกี่ยวกับงานชลประทานเพื่อชิงรางวัล   เปิดร้านขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย" อธิบดีกรมชลประทานกล่าวในตอนท้าย