กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้586
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2624
mod_vvisit_counterเดือนนี้8657
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604661

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน งานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโครงการพระราชดำริเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
งานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโครงการพระราชดำริเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา


521209-1

กรมชลประทาน จับมือ สำนักงาน กปร. และ สกว. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำร่อง 9 จังหวัด 84 โครงการ เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา ในปี54 นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในระยะแรกตั้งแต่ปี 2552-2554 กรมชลประทานได้คัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีความพร้อมจำนวน 84 โครงการในพื้นที่ 9 จังหวัดคือ เชียงใหม่ น่าน สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช และนราธิวาส เป็นโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของสามารถบริหารจัดการแบบพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกันแบบบูรณาการ ระหว่างองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีกด้วย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 84 พรรษา และสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ว่า “...โครงการชลประทานต่างๆ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ควรจัดให้ราษฎรมีการใช้น้ำอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันดำเนินการ...” สำหรับโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ก่อสร้างไว้แล้วปัจจุบันมีมากกว่า 2,160 โครงการทั่วประเทศ จะนำรูปแบบของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฯดังกล่าวไปขยายผล เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น “การลงนามความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงาน ครั้งนี้ เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนในการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยให้ถือเป็นภารกิจร่วมกันระหว่าง สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และสกว. ในพื้นที่นำร่อง 84 แห่ง และพื้นที่ขยายผล ” อธิบดีกรมชลประทานกล่าวในตอนท้าย