กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้0
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้754
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1470
mod_vvisit_counterเดือนนี้1470
mod_vvisit_counterทั้งหมด11580039

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาอาชีพในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาอาชีพในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ


521105-2


              เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2552  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังนิคมสร้างตนเองควนขนุน อำเภอป่าพะยอม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังจะได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และทรงเยี่ยมราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการชลประทานไม้เสียบส่วนขยาย เพื่อรับฟังการถวายรายงานความก้าวหน้าด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตรในเขตโครงการ ฯ โดยมี นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ถวายรายงาน ในการนี้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปและทรงทอดพระเนตรกิจการต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการฯ เช่น การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา และการเลี้ยงโค จากนั้นได้เสด็จฯไปเยี่ยมราษฎรที่บ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงทอดพระเนตรผลงานของกลุ่มการทำพริกแกง การรวมกลุ่มออมทรัพย์ โรงสีข้าวซ้อมมือ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงหมูหลุม โครงการการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบในเขตนิคมสร้างตนเองควนขนุนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เป็นการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาใช้ให้เต็มศักยภาพ โดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบในเขตนิคมควนขนุน จำนวน 5 สาย ความยาวรวม 42 กิโลเมตร ปัจจุบันแนวท่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างทดสอบระบบการส่งน้ำ และจะสามารถส่งน้ำให้กับราษฎรได้ประมาณเดือนมกราคม 2553 ซึ่งจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 17,500 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองควนขนุน คือตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงประมาณ 14,000 ไร่ โครงการชลประทานไม้เสียบส่วนขยาย นั้นนับเป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งภายใต้ “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานจากโครงการชลประทานฝายไม้เสียบเดิมที่มีพื้นที่ 29,000 ไร่ (ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส) โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2546 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2548 มีลักษณะโครงการเป็นคลองส่งน้ำ จำนวน 17 สาย รวมความยาว 69.18 กิโลเมตร คลองระบายน้ำ 3 สาย รวมความยาว 28.38 กิโลเมตร ส่งผลให้มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 24,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลขอนหาด ตำบลแหลมโตนด ตำบลเกาะขันธ์ และตำบลนางหลง รวม 18 หมู่บ้าน สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่ต้องละทิ้งบ้านเรือนไปรับจ้างต่างจังหวัด