กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้44
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้104
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้148
mod_vvisit_counterเดือนนี้4968
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600972

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กรมชลฯจัดอภิปราย “การปรับบทบาทองค์กรสู่โลกอนาคต
กรมชลฯจัดอภิปราย “การปรับบทบาทองค์กรสู่โลกอนาคต                                                              520930


              กรมชลประทานจัดอภิปรายเรื่อง “การปรับบทบาทองค์กรสู่โลกอนาคต”เพื่อจุดประกายและสร้างแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน แก่ผู้บริหารและบุคลากรจำนวน 250 คน ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 นายมงคล วิเชียรชิต รองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมอภิปรายเรื่อง “การปรับบทบาทองค์กรสู่โลกอนาคต” โดยมีนายอาวุธ วรรณวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมอภิปราย นายอดิศักดิ์ ศรีสม เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย นการนี้สามารถสรุปข้อคิดเห็นและมุมมองจากผู้ร่วมอภิปรายได้ดังนี้ นายอภิชาต ฯ กล่าวว่า “ขณะนี้มีสัญญาณที่บ่งชี้ความยิ่งใหญ่ในการเป็นประเทศส่งออกสินค้าการเกษตร ภายใต้ความท้ายทายด้านพื้นที่การเกษตรที่จะต้องลดลงเพราะการขยายตัวของชุมชนเมือง อุตสาหกรรม และพื้นที่ชลประทานที่เรามีอยู่ 28 ล้านไร่ ก็มีโจทย์ในเรื่องของการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ ที่นับวันจะสร้างยากมากขึ้นทุกที จากการคัดค้านของผู้ที่ไม่เห็นด้วย และแม้ว่าจะยอมให้มีการก่อสร้างก็เป็นการก่อสร้างบนพื้นที่การเกษตร ตลอดจนโรคพืชและภาวะโลกร้อนที่เข้ามามีผลกระทบ กรมชลประทานเองต้องเริ่มต้นปรับบทบาทองค์กรตั้งแต่บัดนี้ทั้งในเรื่องของคน องค์กร วิธีคิด เพราะโลกก้าวไปอย่างรวดเร็วมาก” นายอภัยชนม์ ฯ กล่าวว่า “ด้วยระยะเวลากว่า80ปีที่ทำธุรกิจด้านการเกษตรมาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังกล่าวย้ำด้วยความมั่นใจว่ายังมองเห็นโอกาสอีกมากมาย เรายังเต็มไปด้วยโอกาสแต่ต้องมองในเชิงกระบวนการใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่พี่น้องเกษตรกรให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าไม่เป็นแค่เพียงภาคการผลิตเท่านั้นแต่ต้องรู้จักการแปรรูปสินค้าได้ด้วย” นายอาวุธ ฯ กล่าวว่า “ชลประทานต้องทำงานกับคนอื่นได้ทั้งภาครัฐและเอกชน มีระบบการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วม มองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เปิดช่องทางการบริการอย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”