กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้56
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3241
mod_vvisit_counterเดือนนี้4762
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600766

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กรมชลฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์จากบุคคลภายนอก
กรมชลฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์จากบุคคลภายนอก

                                        520924-2

              กรมชลประทานโดยกลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน จัดสัมมนาบุคคลภายนอก เพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทานแบบมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย รวม 2 ครั้ง จำนวนกว่า 100 คน โดยครั้งที่ 1จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ กรมที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำ กรมการปกครอง ตลอดจนองค์การรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มธุรกิจโรงแรม จำนวน 48 หน่วยงาน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ทั่วประเทศจำนวน 54 คน ณ อาคาร newmasip สถาบันพัฒนาการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงองค์กรในเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานมีองค์ประกอบของการดำเนินงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ PMQA และ PART ตลอดจนเพื่อเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีนำมาจัดทำรายงานเพื่อการประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน โดยนายประพนธ์ หิรัญตีรพล หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงานบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พงศ. 2552 และรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเป็นข้อมูลประกอบการแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ และความคาดหวังต่อแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ซึ่งจากการประมวลผลความคิดเห็นในภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนากว่าร้อยละ 80 เห็นว่าวิสัยทัศน์กรมชลประทานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กรมชลประทานกำหนดไว้ได้คำนึงถึงประเด็นที่สำคัญหลัก ๆ ที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์โดยกำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสาตร์ได้ครอบคลุมตามภารกิจแล้ว และในส่วนของการกำหนดเป้าประสงค์ทั้ง 16 ตัวนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่าร้อยละ 90 เห็นว่าการกำหนดเป้าประสงค์ของกรมชลประทานมีความชัดเจนถูกต้อง