กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้15
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2053
mod_vvisit_counterเดือนนี้8086
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604090

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กรมชลฯจัดประชุมสร้างความเข้าใจด้านความรับผิดทางละเมิด
กรมชลฯจัดประชุมสร้างความเข้าใจด้านความรับผิดทางละเมิด

                               520924-1     


                  กรมชลประทานยกระดับความรู้การบังคับใช้กฎหมายจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความรับผิดทางละเมิด กองกฎหมายฯ ร่วมกับสำนักบริหารโครงการ ในฐานะคณะทำงานจัดทำระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีรองอธิบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการ สำนักบริหารโครงการ เป็นเลขานุการร่วมกับกองกฎหมายและที่ดินซึ่งคณะทำงานจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการบังคับใช้ตามกฎหมาย จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง “วิธีการปฏิบัติงานแระบวนการบังคับใช้กฎหมายด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมชูชาติ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การประชุม ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดีของกรมชลประทาน เพื่อให้ส่วนราชการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นกรอบในการประเมินองค์กร ตลอดจน เพื่อยกระดับและพัฒนามาตรฐานการทำงานให้มีความรอบคอบคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ในด้านความรับผิดทางละเมิดหรือทางแพ่งให้แก่บุคลากรของกรมชลประทาน โดยเชิญ นายกริช บัวทอง นิติกร ประจำกลุ่มงานตรวจสอบวินิจฉัย งานละเมิดและแพ่ง 3 กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามถึงประเด็นต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการยกตัวอย่างการกระทำละเมิดในกรณีต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้