กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้59
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้122
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1272
mod_vvisit_counterเดือนนี้5978
mod_vvisit_counterทั้งหมด11601982

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กรมชลฯ รุกศึกษาวิเคราะห์การจัดการลุ่มน้ำยม เน้นหาทางเลือกการพัฒนาแหล่งน้ำบนความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง
กรมชลฯ รุกศึกษาวิเคราะห์การจัดการลุ่มน้ำยม เน้นหาทางเลือกการพัฒนาแหล่งน้ำบนความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง

520921-3


                 เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมชลประทานจัดปฐมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบจัดการลุ่มน้ำยมโดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการและโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษในลุ่มน้ำยมแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย แพร่ และพะเยา โดยมีนายมนตรี ตันตระกูล วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา นายชูชาติ ฉุยกลม ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 2 นายปรีชา ศิริธร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สำหรับโครงการการศึกษาวิเคราะห์ระบบจัดการลุ่มน้ำยมโดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการ เกิดขึ้นเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวางกรอบแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการลุ่มน้ำยม โดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการศึกษาแล้วเสร็จและมอบหมายให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการ รับกรอบแนวทางการศึกษาไปจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ให้ทั่วถึง และนำความคิดเห็นไปปรับปรุงเป็นข้อกำหนดงาน (TOR) สำหรับการศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการลุ่มน้ำยมฯ กรมชลประทานจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการศึกษา มีระยะเวลาดำเนินการ 600 วัน โดยจะใช้กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความละเอียดและกว้างขึ้น ส่งผลให้เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง นอกจากนั้น กรมชลประทานยังได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษในลุ่มน้ำยมแบบบูรณาการควบคู่ไปพร้อมกัน โดยจะนำผลการศึกษาที่เกิดจากการทบทวนแผนการพัฒนาโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาลุ่มน้ำยมแบบบูรณาการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตลอดทั้งลุ่มน้ำ โดยกรมชลประทานจะส่งผลการศึกษาดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยมหิดลรับไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของ SEA ซึ่งรายงานระบบการจัดการลำน้ำยมที่ดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการกำหนดแผนงานและโครงการในการจัดการลุ่มน้ำยมต่อไป