กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้65
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้122
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1278
mod_vvisit_counterเดือนนี้5984
mod_vvisit_counterทั้งหมด11601988

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน ผลการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลดีเด่นกรมชลประทาน
ผลการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลดีเด่นกรมชลประทาน

1136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ตามที่กรมชลประทานได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกผลงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดีเด่นเพื่อคัดเลือกต้นแบบผู้บังคับบัญชาที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับบทบาทการเป็นผู้บังคับบัญชา   โดยจำแนกรางวัลผลงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดีเด่น เป็น 3 ระดับ คือ 1.   รางวัลสุดยอดนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   2. รางวัลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดีเด่น   และ 3  รางวัลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ซึ่งจากผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯปรากฏว่ามีผลงานที่ได้รับรางวัลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดีเด่น จำนวน 4 ผลงาน  คือ 1. นางอรทัย   ธรรมศิริ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 4    ชื่อผลงาน: การพัฒนาบุคลากรสำนักชลประทานที่ 4   ด้านการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  2.  นายปิยดุล  สุขโข   ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนา  สำนักวิจัยและพัฒนา   ชื่อผลงาน: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม  สำนักวิจัยและพัฒนา   กรมชลประทาน  3.  นางอรทัย   ธรรมศิริ    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักชลประทานที่ 4  ชื่อผลงาน:การพัฒนาบุคลากรสำนักชลประทานที่ 4   ด้านการประชาสัมพันธ์   และ 4   นายประเสริฐ   ล่ำภากร   หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ   สำนักชลประทานที่ 4    ชื่อผลงาน:   การพัฒนาบุคลากรกลุ่มพิจารณาโครงการโดยการพาทำ(เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง)  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาแหล่งน้ำ

         โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยซึ่งจะมีพิธีมอบในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 112  ปี กรมชลประทาน