กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้116
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้637
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3914
mod_vvisit_counterเดือนนี้15108
mod_vvisit_counterทั้งหมด11524047

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กรมชลฯ รุกศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำ
กรมชลฯ รุกศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำ


กรมชลฯ รุกศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเป็นหลัก

                                                            520803-1


             นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำ พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายจรูญ พจน์สุนทร ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 นายทรงศักดิ์ อิ่มพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวางโครงการ 3 นายสำเริง แสงภู่วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน คณะผู้ศึกษาโครงการ ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ณ ห้องประชุมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กรมชลประทานมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดำเนินการ 600 วัน โดยดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนหลัก (Master Plan) ซึ่งจะพิจารณาภาพรวมการบริหารจัดการทั้งลุ่มน้ำ ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำในพื้นที่ จากนั้นจะดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยแยกเป็นแผนการดำเนินงานระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาวให้ชัดเจน ซึ่งจะคัดเลือกอย่างน้อย 2 โครงการนำมาศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายการคำนวณออกแบบเบื้องต้นเพื่อให้กรมชลประทานใช้เป็นแนวทางในการออกแบบรายละเอียดโครงการต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินการศึกษาฯ ในครั้งนี้ กรมชลประทานให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมของราษฎรผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพร้อมคณะผู้ศึกษาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่และปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ซักถาม เสนอปัญหา และข้อคิดเห็นต่าง ๆ นำมาปรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้ผลการศึกษาที่ออกมานั้นอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของราษฎรในพื้นที่และสามารถนำไปดำเนินการต่อได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป