คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID
  News!Update ...

13th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM   The ICID & THAICID
70th Anniversary Celebration our ongoing support to Secure

The Future We Want under Sustainable Development GOAL 6
Focusing on Innovated Irrigation Water and Drainage Management
ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานทางวิชาการ :
11 เมษายน 2563 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ / ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทคัดย่อ 
17 เมษายน 2563 ตอบรับบทคัดย่อ            1 พฤษภาคม 2563 ส่งบทความ
22 พฤษภาคม 2563 ตอบรับบทความ        12 มิถุนายน 2563 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

Bloly v1.3 by SoftCab Inc

<<< Previous page | Next page >>>

 

หัวข้อการประชุม (Main Theme)
“70 ปีแห่งความมุ่งมั่น คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID) และคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ในการการเป็นองค์กรเครือข่ายสนับสนุนภารกิจ เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่เราต้องการ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมิติที่ 6 เน้นการจัดการน้ำชลประทานและการระบายน้ำที่ยั่งยืน (The ICID & THAICID 70th Anniversary Celebration our ongoing support to Secure The Future We Want under Sustainable Development GOAL 6 Focusing on Innovated Irrigation Water and Drainage Management)”
หัวข้อย่อย (Sub Theme)
1. นวัตกรรม และเทคโนโลยีสรรสร้างการจัดการทรัพยากรน้ำชลประทาน ให้คุ้มค่าทุกหยาดหยด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Innovative Technique/Technology approaches to how to use irrigation water effectively known as “more crop per drop”, whilst minimizing environmental impacts)
2. แนวดำเนินการในรูปแบบแบบปฏิสัมพันธ์ สหวิทยาการ และการบูรณาการมีส่วนร่วมด้านการชลประทานและการระบายน้ำ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Multi layers and disciplinary approaches to enhance and improve interactions and engagement in irrigation and drainage management toward sustainable development goals)
3. นวัตกรรมสรรสร้างเครื่องมือ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการจัดหาน้ำชลประทานให้เพียงพอในอนาคต (Developing the future tools for managing uncertainty in irrigation water supply)
::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

คู่มือการบริหารจัดการน้ำท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
eBook-Manual-Nonstructural-Approaches-for-Flood-Management
Manual on Non-Structural Approaches to Flood Management

INWEPF คณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศของนาข้าว
International Network for Water and Ecosystem in Paddy Fields
คณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศของนาข้าว

Bloly v1.3 by SoftCab Inc

<February>  <2021>
SUMOTUWETRFRSA
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829     

Search in Web
::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

 
»» ICID-CIID Website ««
  ICID News Online
  New AG International

 
The THAICID Network Week for Integrated Knowledge Sharing 2019
Proceeding 12th THAICID National Symposium

Bloly v1.3 by SoftCab Inc

Bloly v1.3 by SoftCab Inc