คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

 
การประชุมหารือเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดประชุม
2nd World Irrigation Forum and 67th IEC Meeting

ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานใหญ่ ICID กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

.................................................................................

คณะทำงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ได้เดินทางประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID) ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานใหญ่ ICID กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อเตรียมงานด้านวิชาการของการจัดประชุม 2nd World Irrigation Forum and 67th IEC Meeting และเพื่อหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติการจัดประชุมของ ICID

ในการประชุม คณะผู้แทนจาก THAICID ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ THAICID เป็นหัวหน้าคณะ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผส.บก.ในฐานะเลขาธิการ THAICID นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผส.วพ. ในฐานะประธานคณะทำงานด้านวิชาการ นายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ เลขานุการคณะทำงานด้านวิชาการ และคณะทำงานสำนักงานเลขาธิการ ผู้แทนจาก ICID ประกอบด้วย Er. Avinash C. Tyagi เลขาธิการ ICID เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย Prof.Dr. Vijay K. Labhsetwar, Director และ Mr. MadhuMohanan, Program Officer ให้การต้อนรับและร่วมหารือ

ผลการประชุมหารือ การพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการระดับนานาชาติและระดับชาติ ทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดงาน แนวทางและรูปแบบของการจัดประชุมต่างๆ เช่น International Forum, Special Session, Round Table, Side Event, Exhibition และ Social Events ซึ่งจะมีการจัดประชุมในระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานจากประเทศอาเซียน + 3 รายละเอียดติดตามได้จากเว็บไซต์ THAICID