ผู้ออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการ อ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี พิมพ์ อีเมล

โครงการ อ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบล คลองชะอุ่น อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี


เรื่องเดิม

ทรงมีพระราชดำริกับ นายปราโมทย์ ไม้กลัด วิศวกรชลประทาน 8 กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2527 ความสรุปว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล ปิดกั้นลำน้ำบางทรายนวล ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของคลองชะอุ่นให้สามารถมีน้ำใช้ทำไร่นาและทำสวน รวมทั้งมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี


ผลการดำเนินงาน

ก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด สันฝายสูง 2.00 ม. ยาว 24.00 ม.ระบบส่งน้ำเป็นท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า, ท่อซีเมนต์ใยหิน,ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ขนาด 300 มม., ขนาด 250 มม., ขนาด 200 มม.และ ขนาด 100 มม. รวมยาว 6,450 ม. พร้อมอาคารประกอบท่อส่งน้ำจำนวน 53 แห่ง


ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เป็นการขยายพื้นที่ทำการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 3,000 ไร่ อันจะส่งผลให้ผลผลิตรวมของราษฎรเพิ่มขึ้น
2.
ทำให้ราษฎรหมู่บ้านทับคริสต์ หมู่บ้านคลองหัวช้าง หมู่บ้านแสนสุข ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 235 ครัวเรือน ประชากร 1,238 คน มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค

 

alt