ผู้ออนไลน์

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พิมพ์ อีเมล

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2

ตำบล หนองแคน อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร

รายละเอียดโครงการ

โครงการขยายระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำให้กับราษฎร ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

ต่อมาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมให้กรมชลประทานพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1,4,5 และบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งมีที่ดินทำกินอยู่ด้านท้ายของอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 แต่ระบบส่งน้ำมีความยาวไม่ถึงพื้นที่ดังกล่าว ตามความเหมาะสมต่อไป

ผลการดำเนินงาน ปี 2551

ก่อสร้างท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาต่อจากของเดิมให้มีความยาวเพิ่มขึ้นอีก 1.72 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ 22 แห่ง ก่อสร้างท่อซอยสาย 2 ซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาใหม่ ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ 14 แห่ง ก่อสร้างท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายต่อจากของเดิมให้มีความยาวเพิ่มขึ้นอีก 1.24 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ 20 แห่ง

 

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ส่งน้ำได้จากเดิม 2,000 ไร่ เป็น 3,284 ไร่ ซึ่งราษฎร 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1,4,5 บ้านหนองแคน  หมู่ที่ 2 บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน บ้านสงเปือยเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4 บ้านโชคชัย หมู่ที่ 10 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 101 ครัวเรือน 393 คน มีน้ำใช้ทำการเกษตร อุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

alt


แผนที่โครงการ

alt