ผู้ออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พิมพ์ อีเมล

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง
ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เรื่องเดิม

เมื่อวัน ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร บ้านท่าแพพัฒนา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยท่าแพ เพื่อช่วยให้ราษฎรในเขตท้องที่ดังกล่าวมีน้ำใช้ในการเกษตร สำนักชลประทานที่ 3 ได้ทำการพิจารณาโครงการเบื้องต้นแล้วเห็นสมควรเปิดเป็นโครงการประเภท เหมืองฝายจึงได้จัดทำรายงานเบื้องต้น โครงการฝายห้วยแม่สูง ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เสนอกองวางโครงการเพื่อพิจารณา กองวางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบสภาพจริงในสนามปรากฎว่า สภาพน้ำท่วมตลอด มีทำเลเหมาะที่จะเปิดเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำมากกว่าจึงได้จัดทำรายงาน เบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูงขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2522

 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝนและการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง

2. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภค ของราษฎร

3. เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์น้ำในราษฎรใช้บริโภคและมีรายได้จากการประมงเพิ่มเติมจากการเกษตรกรรม

4. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ของราษฎรบริเวณใกล้เคียง

5. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัย

 

 

ระยะเวลาดำเนินการ

9 ปี เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2531 เสร็จปี 2539

 

 

ราคาค่าก่อสร้าง

จำนวน  105,000,000  บาท

 

 

ลักษณะโครงการ

โครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ

 

 

ที่ตั้งหัวงาน

ตั้งอยู่ ที่หมู่บ้านวังค่า ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 4944 III QNV 745-405 ห่างจากตัวจังหวัด 75 กิโลเมตร ห่างจากรุงเทพฯ 487 กิโลเมตร

 

 

พื้นที่ได้รับประโยชน์

พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ 6,000 ไร่ ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน คือ

1. หมู่บ้านวังค่า ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ 2,500 ไร่

2. หมู่บ้านท่าโพธิ์ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ 2,000 ไร่

3. หมู่บ้านหาดสูง ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ 1,500 ไร่alt