ผู้ออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย พิมพ์ อีเมล

ชื่อโครงการ               โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย

พระราชดำริเมื่อ            1  กรกฎาคม  2539

สถานที่ตั้ง                 ต.โคกขาม  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- เพื่อช่วยระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ตอนบน ออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดตามจังหวะการ ขึ้น-ลง ของน้ำทะเล

- เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและปัญหาน้ำท่วมขังฝั่งตะวันตก   ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสียในคลองต่างๆ โดยการหมุนเวียนน้ำ

- ปริมาตรความจุ 6 ล้าน ลบ.ม.

ขอบเขตโครงการ       

    ทิศเหนือ        ติดเขต อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม   เขตตลิ่งชัน  กทม.โดยอาศัยคลอง
                               มหาสวัสดิ์
  เป็นแนวรับน้ำ

    ทิศตะวันออก     ติดต่อแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้สะพานพระราม 7 ลงไปจดเขตราษฎร์บูรณะ
                               เขตพระประแดง      กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์    จังหวัดสมุทรปราการ มีคลอง
                               ขุนราชพินิจใจ  เป็นแนวแบ่งเขต

    ทิศใต้       จดชายทะเลในเขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  และเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร
                              จังหวัดสมุทรสาคร

    ทิศตะวันตก      จดแม่น้ำท่าจีนในเขต อำเภอกระทุ่มแบน และ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดโครงการ

โครงการแก้มลิงในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา(คลองมหาชัย - คลองสนามชัย)  ทำหน้าที่รับน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา  ผ่านพื้นที่บางส่วนของ กรุงเทพมหานคร และสมุทรสาครตอนบนไปลงคลองมหาชัย คลองสนามชัย และ แม่น้ำท่าจีน เพื่อระบายออกสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร

เนื่องจากระบบการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา  ยังไม่สมบูรณ์  โดยเฉพาะคันกั้นน้ำขนานกับชายทะเลและ คลองต่าง ๆ ที่มีทางน้ำไหลเชื่อมต่อกับชายทะเลก็ยังไม่มีระบบควบคุมเพียงพอ  ดังนั้น  เมื่อน้ำทะเลมีระดับสูงขึ้น   จึงหนุนไม่ให้น้ำจืดไหลออกทะเล  หรือไหลออกทะเลได้ช้ามาก   ก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมรุนแรงและท่วมขังนานวัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ  เพื่อให้การระบายน้ำท่วมออกทะเลเร็วขึ้น ด้วยวิธีการของระบบ แก้มลิง  คือ  โครงการแก้มลิง แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง

 

โครงการแก้มลิง  คลองมหาชัย คลองสนามชัย    ประกอบด้วย

-      คลองที่ใช้เป็นแก้มลิง  อยู่บริเวณคลองมหาชัย

-      ประตูระบายน้ำ  ปิดกั้น  หัว ท้าย  คลองที่ใช้เป็นแก้มลิงและลำน้ำสาขา  เพื่อ

           ป้องกันมิให้น้ำทะเลไหลเข้ามาในบริเวณแก้มลิง

-      สถานีสูบน้ำ  เพื่อสูบน้ำออกจากแก้มลิงผ่านคลองระบายน้ำออกสู่ทะเล

-      คลองที่รับน้ำลงสู่แก้มลิง

-      คลองที่ระบายน้ำออกจากแก้มลิง เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลในช่วงเวลาที่น้ำทะเลลง

 

ประตูระบายน้ำในระบบแก้มลิงของกรมชลประทานในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  10 แห่ง ได้แก่

1.    ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองมหาชัย   มีช่องระบายน้ำขนาดกว้าง 12.50 ม. จำนวน 6 ช่อง ประตูเรือสัญจรขนาดกว้าง 12.50 ม.จำนวน 1 ช่อง  และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 12  เครื่อง

2.    ประตูระบายน้ำคลองพระราม  (คลองหลวง)     มีช่องระบายน้ำขนาดกว้าง 6.00 ม.   จำนวน 2 ช่อง  พร้อมประตูเรือสัญจรขนาดกว้าง 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง  พร้อมอาคารประกอบ

3.       ประตูระบายน้ำคลองสหกรณ์สายสาม มีช่องระบายน้ำขนาดกว้าง 4 ม. จำนวน 2 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

4.       ประตูระบายน้ำคลองเจ๊ก มีช่องระบายน้ำขนาดกว้าง 4 ม. จำนวน 2 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

5.       ประตูระบายน้ำคลองโคกขามเก่า มีช่องระบายน้ำขนาดกว้าง 4 ม. จำนวน 1 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

6.    ประตูระบายน้ำโคกขาม มีช่องระบายน้ำขนาดกว้าง 6.00 ม. จำนวน 2 ช่อง พร้อมประตูเรือสัญจรขนาดกว้าง 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

7.       ประตูระบายน้ำคลองสหกรณ์สายสี่ มีช่องระบายน้ำขนาดกว้าง 4 ม. จำนวน 1 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

8.       ประตูระบายน้ำคลองสหกรณ์สายห้า มีช่องระบายน้ำขนาดกว้าง 4 ม. จำนวน 1 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

9.       ประตูระบายน้ำคลองลัดตะเคียน มีช่องระบายน้ำขนาดกว้าง 4 ม. จำนวน 2 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

10.  ประตูระบายน้ำคลองแสมดำ มีช่องระบายน้ำขนาดกว้าง 6.00 ม. จำนวน 2 ช่อง พร้อมประตูเรือสัญจรขนาดกว้าง 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง พร้อมอาคารประกอบ


การบริหารจัดการน้ำในโครงการแก้มลิง 

โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำโครงการแก้มลิง  คลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ดังนี้

ช่วงน้ำปกติ

จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ  โดยการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 10 แห่ง  เพื่อรับน้ำคุณภาพดีจากทะเลเข้ามาหมุนเวียนในระบบแก้มลิง  ส่วนประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองมหาชัยจะมีหน้าที่บริหารจัดการน้ำเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะเปิดประตูระบายน้ำตลอด ยกเว้นกรณีเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงจะทำการปิดประตูระบายน้ำลง  เมื่อน้ำทะเลไหลลงจะเปิดประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำในคลองมหาชัยออกสู่ทะเล เป็นการหมุนเวียนน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

ช่วงน้ำหลาก

จะมีการปิดประตูระบายน้ำทั้ง 10 แห่ง ในระบบแก้มลิงของกรมชลประทานในเขตจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด โดยมีการบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองมหาชัยเป็นหลัก  เมื่อระดับน้ำทะเลลดลง  จะเปิดประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำในคลองมหาชัยออกสู่ทะเล  โดยระบบแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติ  เมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับน้ำในลำคลองให้ทำการปิดประตูระบายน้ำ และใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลังสูบเครื่องละ 3 ลบ.ม./วินาที  จำนวน 12 เครื่อง   รวมทั้งสิ้น 36 ลบ.ม./วินาที สูบน้ำออกจากคลองมหาชัย  เป็นการพร่องน้ำภายในระบบแก้มลิง เพื่อจะได้ทำให้น้ำตอนบนค่อยๆ ไหลมาเติมตลอดเวลา ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่วมพื้นที่ลดน้อยลง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
                   1.  ลดปริมาณการระบายน้ำผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล

2.      เพิ่มความสามารถในการระบายน้ำได้มาก/เร็วขึ้น

3.      ช่วยระบายน้ำท่วมขังในที่ลุ่มทิ้งลงทะเล

4.      ช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้สั้นลง

5.      ลดปัญหาความตึงเครียดทางด้านจิตใจของราษฎรในพื้นที่น้ำท่วม

6.      ลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม

7.      ลดค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่าง ๆ


ความก้าวหน้าของโครงการ

โครงการแก้มลิงนับเป็นนิมิตรหมายอันเป็นสิ่งที่ชาวไทยทั้งหลายได้รอดพ้นจากทุกข์ภัยที่นำความเดือดร้อนแสนลำเค็ญมาสู่ชีวิตที่อบอุ่นปลอดภัย ซึ่งแนวพระราชดำริอันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมนี้ มีพระราชดำริเพิ่มเติมว่า                               

"...ได้ดำเนินการในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ขอให้รีบเร่งหาวิธีปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป  เพราะโครงการแก้มลิงในอนาคตจะสามารถช่วยพื้นที่ได้หลายพื้นที่..."