ผู้ออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิมพ์ อีเมล

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ :
1.ช่วยให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาใหลลัดลงทะเลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
2.ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมรฑล ซึ่งสามารถช่วยลดระดับน้ำท่วมสูงสุด 5-6 เซนติเมตร และ ลดระยะเวลาน้ำท่วมลงได้ 1-2 วัน

สภาพทั่วไป :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2523 ให้ปรับปรุง คลองลัดโพธิ์  บริเวณคุ้งน้ำช่วงที่ไหลผ่านเขตพื้นที่บางกระเจ้า  จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 18 กิโลเมตร ให้เหลือเพียง 600 เมตร เพื่อย่นระยะทางการไหลของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลัดลงสู่ทะเลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอันจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลได้อย่างดี  โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กระทรวงเกษตรฯ  โดยกรมชลประทาน  รับสนองพระราชดำริ  ดำเนินการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์  จากเดิมที่มีสภาพตื้นเขินมีความกว้างเพียง 12 เมตร ให้สามารถรับปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้น  รวมทั้งได้ก่อสร้างประตูระบานน้ำบริเวณต้นคลองด้านทิศเหนือขนาด กว้าง 14 เมตร จำนวน 4 บาน ขุดคลองด้านเหนือประตูระบายน้ำกว้าง 65 เมตร  ความยาวรวม 600 เมตร

ระยะเวลาดำเนินการ:
เริ่มดำเนินการ 13 พฤจิกายน 2545  สิ้นสุด 9 กันยายน 2548  (ใช้เวลาทั้งสิ้น 1,032 วัน)

ประโยชน์ที่ได้รับ:
พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จนถึงอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์  ที่ได้รับ 161.4 ล้านบาท/ปี และประโยชน์  ทางอ้อมอิ่นๆ  ทั้งช่วยลดภาระการป้องกัน น้ำท่วม ลดการสูญเสียทรัพย์สินและเวลา ในการเดินทาง ประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ ของระบบป้องกันน้ำท่วมเดิม  การเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินที่เคยเกิดน้ำท่วม รวมถึงลดภาระการบริหารงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเฉพาะหน้า ของภารัฐได้อีกด้วย

ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินงานแล้วเสร็จ

ภาพโครงการ:

 

 

royal1 royal2