ผู้ออนไลน์

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี พิมพ์ อีเมล
อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร
กรมชลประทานได้ประกาศวันเริ่มโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2552
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ให้กรมชลประทานดำเนินโครงการ โดยอ่างเก็บน้ำคลองหลวง
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบางปะกงตอนบนและสาขา เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ช่วยป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำ รวมทั้งรองรับการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก อ่างเก็บน้ำคลองหลวงกักเก็บน้ำ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับพื้นที่ชลประทาน และเพื่ออุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรมในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง และอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
- พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 44,000 ไร่
- พื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง 8,500 ไร่
- ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การประมงและพื้นที่อุตสาหกรรม 11.90 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลักษณะของโครงการ
1.สถานที่ตั้ง : บ้านคลอง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
2.สภาพอุทกวิทยา : พื้นที่รับน้ำไหลลงอ่าง 525 ตารางกิโลเมตร
3.เขื่อนกักเก็บน้ำ : เป็นเขื่อนดินประเภท Zone Earth Fill Dam ความยาวเขื่อน 3.829 กิโลเมตร
ความสูงประมาณ 13.30 เมตร ระดับน้ำเก็บกัก +35.50 เมตร.รทก.
มีความจุอ่าง 98 ล้านลูกบาศก์เมตร
4.เขื่อนดินรอง : เป็นเขื่อนดินประเภท Zone Earth Fill Dam ความยาว 1.07 กิโลเมตร
ความสูงประมาณ 6.50 เมตร
5.ทางระบายน้ำล้น : Service & Energy Spillway จำนวน 1 แห่ง
6.River Outlet : จำนวน 1 แห่ง
7.ท่อส่งน้ำปากคลองสายใหญ่ : จำนวน 2 แห่ง
8.ระบบส่งน้ำ : ประกอบด้วยคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย พื้นที่ชลประทาน 16,915 ไร่
คลองส่งน้ำฝั่งขวา พื้นที่ชลประทาน 27,085 ไร่
9.ระบบระบายน้ำ : มีความยาวของคลองระบายน้ำ 50 กิโลเมตร และอาคารในคลองระบายน้ำ 48 แห่ง
แผนที่โครงการ

 
อ่างเก็บน้ำยางชุม แหล่งน้ำเพื่อชีวิต พิมพ์ อีเมล
อ่างเก็บน้ำยางชุม แหล่งน้ำเพื่อชีวิต]


คลิกที่ภาพเพื่อชมวิดีทัศน์
 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต้นแบบแห่งการจัดการน้ำ พิมพ์ อีเมล
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต้นแบบแห่งการจัดการน้ำ


คลิกที่ภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

 
โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก พิมพ์ อีเมล

52040702“โครงการนี้คือสร้างอ่างเก็บน้ำ ๒ แห่ง แห่งหนึ่งคือที่แม่น้ำป่าสัก อีกแห่งหนึ่งที่แม่น้ำนครนายก สองแห่งรวมกันจะเก็บกักน้ำเหมาะสมพอเพียง สำหรับการบริโภค การใช้ในเขตกรุงเทพฯ และเขตใกล้เคียงที่ราบลุ่มของประเทศไทยนี้...”

อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL