กรมชลประทานขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง งดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง เพื่อใช้พื้นที่ 13 ทุ่ง พักน้ำช่วงน้ำหลาก  ตั้งแต่เดือนกันยายน - ตุลาคม 2561   รายละเอียดเพิ่มเติม...