กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้656
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้608
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้656
mod_vvisit_counterเดือนนี้15996
mod_vvisit_counterทั้งหมด11095407

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
10 ม.ค.61 ชป.หยุดระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้ง 12 ทุ่ง หลังเป็นไปตามเป้าที่วางไว

กรมชลประทาน หยุดระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาทั้ง 12 ทุ่ง หลังระบายน้ำออกจากทุ่งได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คงเหลือน้ำส่วนหนึ่งให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ย้ำยังต้องช่วยกันประหยัดน้ำ

         ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง 12 ทุ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างว่า ภายหลังจากที่กรมชลประทานได้วางแผนการระบายน้ำที่เก็บกักไว้ในทุ่งในช่วงที่เกิดน้ำหลากเมื่อฤดูฝนปี 2560 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันการระบายน้ำออกจากทุ่งต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว ส่วนปริมาณน้ำที่คงเหลือไว้ในแต่ละทุ่ง จะให้เกษตรกรได้นำไปเตรียมแปลงเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ช่วยลดการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำได้เป็นอย่างมาก

         สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบัน(10 ม.ค. 61) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 61,733 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุเก็บกักรวมกัน โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 37,813 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน ปริมาณน้ำมากกว่าปี 2560 จำนวน 9,643  ล้าน ลบ.ม.  เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 19,707 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 13,011 ล้าน ลบ.ม.

         กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2560/2561(ระหว่าง 1 พ.ย. 60 – 30 เม.ย. 61)    เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานทั่วประเทศ รวมกันทั้งสิ้น 25,067 ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นการใช้น้ำเพื่อการเกษตร 15,952 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุปโภค-บริโภค 2,167 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการรักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ 6,948 ล้าน ลบ. ปัจจุบัน(10 ม.ค. 61) ทั้งประเทศมีการใช้น้ำไปแล้ว 8,873 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง

         สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้วางแผนการใช้น้ำจาก 4 เขื่อนหลัก รวม 14,187 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง(1 พ.ย. 60 – 30 เม.ย. 60)จำนวน 7,700 ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 1,140 ล้าน ลบ.ม. ,รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 1,450 ล้าน ลบ.ม. และการเกษตร 5,110 ล้าน ลบ.ม. ส่วนที่เหลืออีก 6,487 ล้าน ลบ.ม. จะสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาไว้ทั้งสิ้นประมาณ 6.26 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง 5.17 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.06 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 1.03 ล้านไร่ ปัจจุบัน(10 ม.ค. 61) พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้ว 2,387 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 31 ของแผนจัดสรรน้ำฯ

         อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ชลประทานได้อย่างเต็มศักยภาพ แต่เพื่อเป็นการสำรองปริมาณน้ำไว้ใช้ในอนาคต และสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำอย่างไม่ขาดแคลน จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

                   ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

 กรมชลประทาน

10 มกราคม 2561