กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1125
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1499
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3342
mod_vvisit_counterเดือนนี้18682
mod_vvisit_counterทั้งหมด11098092

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
22 ธ.ค.60 สถานการณ์น้ำและผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2560/61

      ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ชลประทานตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2560/61 แต่ยังคงรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด 

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(22 ธ.ค. 60) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน63,422 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83ของ    ความจุเก็บกักรวมกัน โดยมีปริมาน้ำใช้การได้ 39,501ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน  หากเปรียบเทียบกับปี 2559 (53,316 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70)  ปี 2560 มีปริมาณน้ำมากกว่าปี 2559 จำนวน 10,106       ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 20,610 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 13,914 ล้าน ลบ.ม. 

กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2560/2561(ระหว่าง 1 พ.ย. 60  30 เม.ย. 61)  เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานทั่วประเทศ คิดเป็นปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันทั้งสิ้น 25,067ล้าน ลบ.ม.แยกเป็นการใช้น้ำเพื่อการเกษตร 15,952 ล้าน ลบ.ม.เพื่อการอุปโภค-บริโภค 2,167 ล้าน ลบ.ม.เพื่อการรักษาระบบนิเวศและอื่น 6,948 ล้าน ลบ.ม.ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 16,797 ล้าน ลบ.ม. จะสำรองไว้สนับสนุนการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝนปี 2561 ปัจจุบัน(21 ธ.ค. 60) ทั้งประเทศมีการใช้น้ำไปแล้ว 6,435 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 

สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้วางแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2560/61 โดใช้น้ำจากเขื่อนหลัก รวม14,187 ล้าน ลบ.ม.แบ่งเป็นการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง(1 พ.ย. 60  30 เม.ย. 60)จำนวน 7,700 ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 1,14ล้าน ลบ.ม.,รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 1,450 ล้าน ลบ.ม. และการเกษตร 5,11ล้าน ลบ.ม.ส่วนที่เหลืออีก 6,487 ล้านลบ.จะสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561ทั้งนี้ ได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาไว้ทั้งสิ้นประมาณ 6.26 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง 5.17 ล้านไร่พืชไร่-พืชผัก 0.06 ล้านไร่และพืชอื่นๆ 1.03 ล้านไร่ปัจจุบัน(22 ธ.ค. 60) พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าระยา มีการใช้น้ำไปแล้ว 1,661 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 22 ของแผนจัดสรรน้ำฯ

   ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอย้ำว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ  มีปริมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปีนี้จะมีปริมาณน้ำมาก แต่ยังคงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด และเป็นไปตามแผนจัดสรรน้ำที่ได้วางไว้ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในด้านการใช้น้ำอย่างยั่งยืนตลอดไป

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

กรมชลประทาน 

22ธันวาคม 2560